Tillfälliga Banvallsvägen i Hjärup öppnar

Järnvägsbro över Lommavägen i Hjärup. Foto: Trafikverket

Den tillfälliga sträckningen av Banvallsvägen öppnas preliminärt under andra veckan i januari. Den nya sträckningen krävs för att Trafikverket ska kunna bygga de tillfälliga spåren och den tillfälliga stationen.

Läs mer på Trafikverkets webbplats>>