Förebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen

Rådhuset. Foto: Staffanstorps kommun

Det förebyggande arbetet i Staffanstorps kommun organiseras delvis om för att effektivare möta medborgarnas förväntningar och önskemål.

Ett större fokus kommer att läggas på bland annat fritidsgårdsverksamheten inom ramen för ”Ung i Staffanstorp”. Satsningen på kommunala ordningsvakter fortsätter.

Nedan följer frågor och svar angående det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Staffanstorps kommun.

1. Kommer Fältgruppen att läggas ner?

Beslut i frågan fattas av arbetsmarknadsnämnden den 17 januari. Fältgruppen i sin nuvarande form kommer att fasas ut under 2019. En del av det arbete som idag utförs genom Fältgruppens försorg kommer i fortsättningen att ske inom ramen för andra kommunala verksamheter.

2. Vad är orsaken till de organisatoriska förändringarna i det förbyggande arbetet?

Fältgruppens arbete har förändrats över tiden. Samhället ser idag annorlunda ut, och kommunen har idag ett större utbud av insatser inom förebyggandeområdet. Kommunen värderar, prioriterar och utvecklar ständigt sin verksamhet.

3. Sparar Staffanstorps kommun in på det förebyggande arbetet och trygghetsskapandet?

Under de senaste åren har resurserna för det förebyggande och trygghetsskapande arbetet – i dess hela bredd – ökat kraftigt, se förteckning över förebyggande och trygghetsskapande insatser i Staffanstorps kommun.

4. Hur utvecklar Staffanstorps kommun det förebyggande arbetet?

Satsningarna på till exempel ”socionom i skola” de senaste åren är ett exempel på hur kommunen möter nya utmaningar och behov i samhället. Fritidsgårdsverksamheten kommer att stärkas finansiellt och personellt.

5. Är det bara kommuner som arbetar förebyggande och trygghetsskapande?

Det förebyggande och trygghetsskapande arbetet i Staffanstorps kommun är inte bara en kommunal angelägenhet. Polisen, Region Skåne, organisationer, grupper och enskilda inom frivilligsektorn är ovärderliga partners i det gemensamma förebyggande arbetet i Staffanstorps kommun.

6. Hur ser Staffanstorps kommun på sin roll och sitt uppdrag avseende det förebyggande arbetet?

Internt kommer vi att fortsätta arbetet med att samordna och effektivisera förvaltningarnas förebyggande aktiviteter. Staffanstorps kommun står fast vid sina åtaganden och sitt engagemang för våra barn och unga – nu och i framtiden.

7. Ersätter ordningsvakterna fältgruppen?

Det finns inget samband mellan fältgruppens arbete och satsningen på kommunala ordningsvakter – varken finansiellt, organisatoriskt eller uppdragsmässigt.

8. Hur fortsätter arbetet med ordningsvakterna?

Satsningen på kommunala ordningsvakter kommer att fortsätta som tidigare.

9. Var hittar jag mer information om Staffanstorps kommuns förebyggande och trygghetsskapande arbete?

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

6 kommentarer till Förebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen

  1. Staffanstorps kommun har blivit en lugn kommun igen tack vare ordningsvakter och kameror på skolorna och torget.
    Ta inte bort ordningsvakterna pga att polisen i Staffanstorp har fått sämre öppettider och tillgänglighet.

  2. Tycker att Staffanstorp har bra politik. Kul att tryggheten får så stor fokus. Staffanstorp ❤️

  3. Tag inte bort fältgruppen! Professionell uppsökande yrkesmässig utbildad verksamhet ka inte ersättas eller jämföras med frivilliga amatörer ex. Nattvandrande föräldrar – sorry, jag har nattvandrat och har sett skillnaden själv. Det hjälper inte att ha någon mer på fritidsgården för de möter inte ungarna som drar runt på stan. Där är det bara fältgruppen som ställer upp!!!

    1. Fältgruppen gör ingen nytta, är ute rätt mycket i Staffanstorp! Ser aldrig fältgruppen på gator och torg i Staffanstorp.

  4. Staffanstorp är en väldigt bra kommun som satsar på trygghet, heja Sonesson.

  5. Gillar svaret skarpt på fråga 8, hoppas ordningsvakterna får vara kvar länge.