Parkeringarna vid Hjärups station flyttas

Parkering Hjärups station. Foto: Trafikverket

Bil- och cykelparkeringen vid stationen måste tas bort när Trafikverket börjar vi arbeta vid Hjärups station med de tillfälliga spåren och ombyggnaden av stationen. Det blir istället möjligt att parkera på ett par gator intill stationen.

Inom kort, troligen i kommande månadsskifte, börjar Trafikverket arbeta vid Hjärups station. Parkeringen ligger precis i linje med de tillfälliga spåren som ska byggas genom samhället. Dessa spår ska trafikeras mellan 2020 och 2022 då vi bygger de fyra nya spåren den nya stationen.

Mer information finns på Trafikverkets webbplats.

Hjärup pendlarparkering 2019. Illustration: Trafikverket_

Grön markering: parkering för bilar. Blå markering: cykelparkering