Fyra spår-projektet går som på räls

Vragerupsvägen,november 2018. Foto: Trafikverket/NCC

– Jag är väldigt nöjd så här långt. Jag ser inga problem i dagsläget utan vi kommer att leverera i slutändan precis som planerat, säger projektledare Jens-Peter Eisenschmidt på Trafikverket.

Utbyggnaden av fyra spår från Arlöv, genom Åkarp och Hjärup, till Flackarp går som på räls. För Hjärups del är Banvallsvägen avstängd i etapper under vintern för ledningsarbete. Nära i tiden är även en tillfällig bro som snart ska skjutas på plats över spåren vid Vragerupsvägen.

Vi bad projektledare Jens-Peter Eisenschmidt på Trafikverket ge Staffanstorps kommuninvånare en liten uppdatering. Hur går arbetet?

Jens-Peter Eisenschmidt. Foto: Kerstin Ericsson Trafikverket

– Det har gått bra hittills. Vi håller både tidsplan och kostnadsplan. Varje dag måste vi driva på men det skulle inte hjälpa att ligga före i tidsschemat då alla delprojekt måste klaffa med varandra, som till exempel när vi i augusti 2020 gör omkopplingen och lägger över tågtrafiken till de tillfälliga spåren. Det måste ske samtidigt hela vägen.

– Framför allt är vi nöjda med genomförandet av svåra delprojekt, som trafikomläggningen av E6 nyligen. Invånarna och pendlarna i hela södra Skåne hjälpte oss i det arbetet som avlöpte perfekt. Våren eller sommaren 2021 ska samma sak göras igen på E6:an då huvudbron över järnvägen ska skjutas på plats. Men nu har både vi och pendlarna erfarenhet.

Byta alla ledningar

Fortfarande är det förberedelserna inför omläggningen av trafiken till tillfälliga spår som pågår. Arbetet befinner sig ännu i en avancerad startfas.

– Tågtrafiken måste fungera under tiden vi bygger. Först när de två tillfälliga spåren är på plats 2020 börjar vi bygga de framtida fyra spåren.

Ledningsarbete längs Banvallsvägen sker i etapper under hösten och vintern.

– Vi måste byta ut alla ledningar mellan östra och västra Hjärup för el, vatten, avlopp, dränering och dagvatten, säger Jens-Peter Eisenschmidt.

Dessa anslutningar går under de nuvarande spåren in till Jakriborg. Även alla framtida anslutningar till det nya bostadsområdet Västerstad måste dras innan den nya järnvägen kan byggas.

I dagarna inleds också arbetet med att bygga stödmurar längs spåren från norra delen av Jakriborg upp mot Vragerupsvägen för att stötta marken när det schaktas för de nedsänkta spåren.

Militärbro

En tillfällig bilbro ska ersätta dagens vägtunnel under spåren till Vragerup och Jakriborg. Brofundament har gjutits på vardera sidan av järnvägen och i februari ska en stålbro skjutas på plats över spåren vid Vragerupsvägen.

– Det blir en beredskapsbro, en militärbro, som vi tillhandahåller från Trafikverket. En likadan bro finns redan över Gränsvägen i Åkarp, berättar Jens-Peter Eisenschmidt.

Även vid Lommavägen precis söder om Hjärup ska järnvägen grävas ner och biltrafiken ledas över på en ny bro.

– Vi har terrasserat och gjort klart grundarbetena för banvallen till tillfälliga spår söderifrån och fram till Lommavägen, säger Jens-Peter Eisenschmidt. Banvallen byggs sedan över Lommavägen som stängs av och trafiken genom Hjärup leds runt Jakriborg och via Vragerupsvägen.

Oväntade frågor

Bygget av fyra spår har en budget som omsluter 5,4 miljarder kr. Tidsschemat är tajt och allt måste klaffa. Har ni stött på några bekymmer längs vägen?

– Vi ställs ofta inför både stora och små frågor, saker vi inte sett tidigare. Det kan dyka upp ledningar ingen känt till. Då kan det bli stopp ett tag medan vi undersöker om de är i drift. Ibland får vi backa, projektera om och se hur vi löser det.

– Arkeologiska fynd är en sådan sak. Nu går vi upp mot Uppåkra och Lund och där har vi gjort fler fynd än vi trodde. Strax norr om Åkarp hittade vi flera skelett! Geoteknik är en annan sådan sak. Hur ser marken ut under ytan. När vi väl börjat gräva får vi ibland ta nya beslut.

– Det är spännande och roligt när det finns tid, men jobbigt när man står där med maskinerna för då kostar det pengar. Vet vi däremot om problemen i förväg och kan hantera det i tid är det bara intressant.

Tillfällig flytt 2020

Sommaren 2020 görs överflyttningen till de tillfälliga spåren på sträckningen fram till Flackarp. Då ska en tillfällig station stå klar i Hjärup strax söder om den nuvarande.

– Även de tillfälliga spåren byggs för full kapacitet och säkerhet, det är ingen skillnad jämfört med de permanenta spåren. Men det blir ändå en hastighetsbegränsning på max 100 km/tim hela vägen, understryker projektledaren.

De tillfälliga spåren kommer att byggas där pendlarparkeringen i Hjärup ligger idag.

– Men vi kommer att se till så att frågan om pendlarparkeringen löses under tiden, lovar Jens-Peter Eisenschmidt.

I två år, fram till halvårsskiftet 2022, ska de tillfälliga spåren vara i drift, sedan ska de fyra spåren ligga klara fyra meter ner genom Hjärup, med ny station och tre nya broar över spåren vid Lommavägen, Hjärups station och Vragerupsvägen.

År 2024 ska hela sträckan från Arlöv fram till Lund stå helt klar med fyra spår i drift.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt