Återvinningsstationen vid Hjärups station

Återvinningsstation i Hjärup. Foto: Johanna Liwenborg

I samband med byggarbetet vid Hjärups station behöver återvinningsstationen där plockas bort. En ny placering är på gång. Under tiden hänvisas till återvinningsstationen på Klockaregårdsvägen.

I samband med fyrspårsprojektet försvinner återvinningsstationen vid stationen i Hjärup. Den nya stationen inväntar bygglov, men så fort det är färdigt kan FTI (Förpacknings- och tidningsinsamlingen) ställa ut sina containrar där. Under tiden hänvisar vi till återvinningsstationen vid Klockaregårdsvägen som får utökade tömningar.

Vi ber om ursäkt till de som drabbas av att återvinningsstationen vid Hjärups station försvinner.

FAKTA

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Kontaktuppgifter: 0200 – 88 03 11 FTI´s webbplats>> .