Genvägen avstängd

Trafikavspärrning Illustration: Alva Esping

Mellan den 4 februari och 12 februari kommer Genvägen vara avstängd  för genomfart mellan Åkershusvägen och Wibergs väg. Detta är ett led i arbetet med ledningsrenovering av vatten och avloppsledningsnätet norr och söder om Genvägen.  

Alla fastighetsägare kommer att komma in till sina fastigheter under avstängningen. Omledning av trafik sker via Norra Lundavägen och Gullåkravägen. Vi hoppas på förståelse för de störningar som kommer att uppstå under arbetets gång. Följ väganvisning eller välj gärna annan väg om möjligt.

Mer information om ledningsrenoveringen finns också att läsa om i tidigare inlägg.

Arbetet utförs i samarbete med VA-gruppen AB.
Bengt Malmberg 0705-45 49 03