Nytt äldreboende och bostäder vid Roos park

Nytt äldreboende vid Roos Park klart i vår. Illustration: Lloyd arkitekter AB

Två nya bostadsprojekt byggs vid natursköna Roos park och Roos damm i hjärtat av Staffanstorp under 2019, ett nytt äldreboende med 63 lägenheter ska står klart i vår och fem nya bostadshus beräknas stå klara under hösten.

Det nya äldreboendet får namnet Villa Roos Park och öppnar redan i vår i ett samarbete mellan Roos vård- och boende fastighets AB och Vardaga. Boendet får 63 lägenheter, en stor trädgård samt bland annat en inglasad vinterträdgård. Verksamheten kommer att bli specialiserad och anpassad för personer med demenssjukdom, vilket präglar utformning och inredning. På Villa Roos Park skapas även ett kompetenscentrum inom demensområdet som blir en resurs för hela Skåne.

Funktionellt

Marcus Jönsson på Victoria vårdfastigheter AB har utvecklat projekten.
Det nya äldreboendet kommer att stå inflyttningsklart nu under våren 2019. Det blir ett vackert och funktionellt äldreboende med övernattningslägenhet, SPA, odlingslotter, vinterträdgård med mera, berättar han.
Villa Roos Park ska inte andas institution. Det ska vara en trygg och stimulerande miljö så väl inne som ute.
De boende kommer att kunna flytta in efter biståndsbeslut från kommunens socialnämnd, då de bedömts ha somatiska sjukdomar eller demens i sådan omfattning att de inte längre kan uppnå en skälig levnadsnivå i ordinärt boende.
Boendet kommer att ha cirka 50 anställda totalt, med cirka 16 personal på plats samtidigt under dagtid.

Levande utemiljö

Villa Roos Park kommer uppvisa en levande utemiljö som under årets alla säsonger erbjuder föränderliga upplevelser.
Trädgårdsmiljön i anslutning till Villa Roos park blir ett sinnenas trädgård och ska ge intrycket av en grön oas som inbjuder till att vistas utomhus. Trädgården ska stimulera alla våra olika sinnen – från vackra blomsterplanteringar, till grönskande träd och buskar med välsmakande frukt och bär, berättar Marcus Jönsson.
Utöver planteringar, rabatter och gräsmattor blir det mindre viloplatser med parkbänkar och trevliga uteplatser för social samvaro.
Planteringsytor ska erbjudas i form av större blomlådor i sten och odlingsbäddar placeras i både sitt-/ och ståhöjd. Ett vackert lusthus ska väcka trevliga sommarminnen från förr – här kan man avnjuta ett glas jordgubbssaft i skuggan en sommareftermiddag, medan småfåglar leker i det närliggande fågelbadet.

Över trädtopparna i sinnenas trädgård ska en ståtlig flaggstång resa sig. Det kommer finnas ett vackert promenadstråk ner mot Roos damm, med bekväma sittbänkar och vackra planteringar som inbjuder till att upptäcka sin omgivning.

Huset är ca 4 500 kvm fördelat på två våningar samt ett litet penthouse på tredje våningen. Villa Roos Park är ritat av Lloyd arkitekter AB.

Fem nya bostadshus ska byggas vid Roos park: Chroma arkitekter AB

Fem nya bostadshus i parkmiljö

I anslutning till Roos damm ska även en rad nya bostadshus för åldersblandat boende uppföras. Även dessa har utvecklats av Marcus Jönsson vid Victoria vårdfastigheter AB.
På delen närmast dammen ska vi uppföra fem vackra hus i parkmiljö med 72 lägenheter som blir bostadsrättslägenheter, berättar han.
Andemeningen är att skapa ett inbjudande, luftigt boende i symbios med den natursköna omgivningen och utsikt över den vackra dammen.

Närheten till stan i kombination med den intilliggande villamiljön inbjuder till ett lugnt och harmoniskt leverne. Utöver lägenheterna innehåller projektet dessutom en gästlägenhet, en samlingslokal, odlingslotter, boulebanor med mera. Detta efter att ha rådfrågat kommunens invånare hur man helst utformar sitt boende och vilka detaljer som är viktiga.
Vi har valt att lyssna på Staffanstorpsborna och inkluderat alla de detaljer man mest efterfrågat, säger Marcus Jönsson.
Storlekarna på lägenheterna kommer att variera.
Bostadshusen är på ca 4 500 kvm fördelat på tre våningar och är ritade av Chroma arkitekter AB. Byggstart är planerad till våren 2019.

Mer om projektet

Exploatören har en webbplats där man kan göra intresseanmälan.

FOTNOT. I den tryckta tidningen insmög sig ett fel på sidan 1 där det står att både äldreboendet och de fem bostadshusen är klara i vår. Så här ligger det till: Äldreboendet är inflyttningsklart i vår, bostadshusen börjar byggas i vår och planeras vara färdiga till hösten.

Illustrationer
Äldreboendet Villa Roos Park: Lloyd arkitekter AB
Bostadshusen i Roos park: Chroma arkitekter AB

Text: Ivar Sjögren för Staffanstorpsaktuellt