Förslag om privatisering av kommunal hemtjänst

Staffanstorp Höje å Foto: Fredrika Klevborn

På omsorgsnämndens sammanträde 190305 ska ett förslag om privatisering av den kommunala hemtjänsten behandlas. Syftet med en privatisering är att öka valfriheten inom äldreomsorgen. För att valfrihet verkligen ska råda bör utbudet av utförare vara stort och då Staffanstorp har en relativt liten volym av brukare som helhet finns en risk att en stor kommunal utförare hämmar framväxten av privata utförare, vilket kan minska den totala valfriheten.

I föreslagen förändring kommer hänsyn att tas både till brukare som har valt kommunens hemtjänst och den personal som arbetar där. Förslaget är därför att förändringen ska ske genom en så kallad verksamhetsövergång där personalen får erbjudande om att följa med till den nya arbetsgivaren med bibehållna anställningsvillkor.