Gullåkra mosse och Vesums mosse är översvämmade

Gullåkra mosse och Vesums mosses promenadstråk och motionsslingor är avstängda på grund av översvämningar. 

Sedan fredagen den 8 mars är mossarna stängda på grund av den stora mängden nederbörd som kommit den sista tiden. Mossarna står i stort sett under vatten och är farliga att beträda.