Renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorp

På uppdrag av Staffanstorps kommun kommer Svapipe AB från den 11 mars och fem veckor fram utföra renspolning av vattenledningsnätet i Staffanstorps ytterområden. Syftet med denna spolning är att förbättra vattenkvaliteten och förebygga de problem med missfärgat vatten som i ökad utsträckning förekommit inom vissa områden.

Renspolningen kommer att utföras i tre etapper under tre år

Tisdagen den 11 mars börjar vi spolningen med etapp 1 som omfattar Nordanå, Möllerberga, Särslöv, Djurslöv, Kabbarp, Stora Uppåkra och Flackarp. Berörda fastigheter är också informerade via brev.

Här kan du också läsa mer om arbetet och hur det utförs.

För ytterligare information kontakta Svapipe AB
Jan-Eric Johansson 0733-69 36 03 eller
Daniel Nikolov 0733-69 36 06