Dåligt tryck i vattenledningarna i Kabbarp

Renspolningen av vattenledningsnätet har medfört sämre tryck i ledningarna i Kabbarp. Boende på Kabbarpsvägen och Kabbarps byväg är drabbade.

Arbetet med spolningen kommer att pågå onsdagen den 13 mars och torsdagen den 14 mars mellan klockan 8-16.

Här kan du också läsa mer om arbetet och hur det utförs.