Tre eldsjälar som skapar trivsel och gemenskap

Tre populära eldsjälar som ser till så att alla besökare trivs och mår bra på Trivselpunkten, fr v Karsten Andersen, Taina Ahola och Katarina Sandberg Frid. Foto: Ivar Sjögren

– Vi har ett väldigt roligt, omväxlande, fritt och uppskattat jobb. Inga dagar ser likadana ut och vi känner oss väldigt välkomnade och önskade, säger de tre samordnarna Taina, Katarina och Karsten på Trivselpunkten.

Uppdraget är att skapa gemenskap, stöd och aktiviteter för seniorer som fortfarande bor hemma i Staffanstorps kommun och för personer med psykisk ohälsa.
Den populära mötesplatsen Trivselpunkten ligger bara 150 meter från Torget i Staffanstorp.
Tre personer är motorer och eldsjälar i verksamheten, Taina Ahola, Katarina Sandberg Frid och Karsten Andersen.
– Hit är alla inom målgruppen välkomna och alla som har idéer kan vara med och påverka och utveckla verksamheten, säger de.

Kompletterar varandra

De tre samordnarna jobbar i team och kompletterar varandra genom olika bakgrund, erfarenhet, kunskap och ansvarsområden.
Tillsammans har de med gemensamma krafter byggt upp en mötesplats med stort utbud av aktiviteter och varm gemenskap och stämning.
Här erbjuds programverksamhet nästan varje dag. Allt från musikunderhållning, föreläsningar, biljard, canasta, bingo, vävning och målarkurs till gympa och balansträning. Varje fredag sjungs det allsång och i vår kommer det att anordnas regelbundna trygghetsträffar där det ges tips om hur man ska undvika att råka illa ut via t ex internet, telefonförsäljning och allehanda lurendrejerier.
Här finns även Pilegårdens restaurang som drivs i privat regi och serverar lunch varje dag sju dagar i veckan kl 11.30-14.
– Vi lånar även gärna ut lokalerna till andra seniorverksamheter i mån av plats. Idag har vi föreningar som erbjuder t ex bridge, kurser i släktforskning, i aktiehandel med mera. Nytt i vår är att verksamheten ska fokusera på psykisk hälsa och erbjuda aktiviteter för besökare med speciella behov.

Förebyggande hembesök

Katarina Sandberg Frid har jobbat i fem år på Trivselpunkten men totalt i över 20 år inom kommunen, tidigare som undersköterska.
– Min uppgift är att göra förebyggande hembesök hos alla som fyller 80 år, berättar hon. Alla fyllda 80 år som inte redan har insatser och erbjuds förebyggande hembesök där vi informerar om vad kommunen kan erbjuda för hjälp och stöd när man behöver det.
– Det är viktigt för oss att våra seniorer skall känna trygghet och vara informerade om vilket stöd som finns att få (hitta dem som behöver hjälp men inte bett om det) Många vill klara sig själv så länge det är möjligt och inte vara i beroendeställning.
Katarina jobbar både på Trivselpunkten och på trygghetsboendena Norregatan 6-8 och Wibergs väg 26 samt hos Senior i Hjärup som inte har en egen mötesplats men träffas på Bykrogen, Centrumstigen, varje månad. Hon är också sekreterare i kommunala handikapprådet inom Staffanstorps kommun.

Frivilligverksamhet

Karsten Andersen är det senaste tillskottet, han anställdes 2017. Han är utbildad socialpedagog och etnolog och har tidigare jobbat med familjebehandling i Danmark och som boendestöd i Åstorp.
– Det behövdes en man i verksamheten, skrattar han. Min uppgift är först och främst att vara koordinator och samordna frivilligverksamheten, som främst består av seniorer som hjälper till med våra aktiviteter, som värdar vid musikunderhållning, allsång, fikastunder, luncher och högtider är exempel på uppdrag som en frivillig kan ta. Det behövs alltid extra händer och någon som står för värdskapet. Karsten sköter också om statistiken för våra aktiviteter och gör utkast till broschyren samt administrerar Trivselrådet som är ett besöks och personalråd.

Kulturverksamhet

Den mest kända profilen av de tre är Taina Ahola, samordnare inom seniorverksamheten sedan 14 år, först på Medelpunkten som sedan bytte namn till Trivselpunkten när den slogs samman med Citypunkten 2017.
Taina har varit utlånad ett par år till ett projekt för psykisk ohälsa men är nu tillbaka som samordnare och det trivs hon med.
– Jag ansvarar för den kulturella verksamheten och hemsidan på Trivselpunkten men gör även förebyggande hembesök precis som Katarina. Vi gör ett femtontal besök varje månad som vi delar upp mellan oss. Jag är även sekreterare i remissinstansen Seniorrådet och sammankallande för Brukarrådet som är ett rådgivande organ för ömsesidig information med både brukare, tjänstemän och politiker.

Seniorveckan

Just nu pågår planeringen av en av årets verkliga höjdpunkter på Trivselpunkten, nämligen Seniorveckan.
– Det är grädden på moset när vi sätter igång med det arbetet, det är en lång och spännande process, säger de tre samordnarna. Kontakta gärna Trivselpunkten om du har idéer om eller vill medverka under seniorveckan.
Seniorveckan invigs i år den 15 september.

FOTNOT. Vill du ha mer info om Trivselpunkten, om alla aktiviteter och om hur du blir en del av frivilligverksamheten? Se på staffanstorp.se/trivselpunkten

Text och bild: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt