Har du någon i din närhet som lider av psykisk ohälsa

Kom den 4 april kl.17.00 till Trivselpunkten, Torget 7 och lyssna till

Loes Vollenbroek föreläsning om anhörigstöd till närstående med psykisk ohälsa1

”Anhörigas utsatta roll. Att vara nära någon med psykisk ohälsa

Attitydsambassadör Loes Vollenbroek föreläser utifrån egen erfarenhet av psykisk ohälsa för att bryta tabu, skam och fördomar. Föreläsning är om hur det kan vara att vara anhörig där hon tar exempel från egen erfarenhet, ger tips och du får möjlighet att ställa frågor.

Loes har diagnoser bipolär sjukdom och Asperger syndrom och har mer än 20-års erfarenhet av psykisk ohälsa med tillkommande kontakt med vård, myndigheter och olika insatser. Utöver den egna psykiska ohälsa har Loes erfarenhet som anhörig som barn, partner och vän till personer med psykisk ohälsa. I hennes engagemang genom arbete, föreningsliv och privat har hon även träffar många andra med problem inom psykisk ohälsa området.

Vidare kommer det att vara ett Anhörigcafé den 25 april kl.17.00-18.30 för dig som stödjer någon med Psykisk ohälsa. Det är bara att droppa in

Vid båda tillfällena bjuder vi på fika.

Har du frågor Kontakta Taina Ahola 046-25 15 37 eller taina.ahola@staffanstorp.se