Uppåkra förskola

I september 2019 kommer barn och personal från Åkervindans förskola flytta in i helt nybyggda Uppåkra förskola belägen precis vid Uppåkraskolan med adress Park Allén 4.

Förskolan är en sexavdelningsförskola i två plan med närhet till grönområden och bibliotek. De tre avdelningarna i bottenplan kommer att ha barn i åldrarna 1-3. På andra plan kommer husets äldre barn att ha sin hemvist.

Avd 1 (1-3 år) 15-16 barn
Avd 2 (1-3 år) 15-16 barn
Avd 3 (1-3 år) 15-16 barn
Avd 4 (3-4 år) 20 barn
Avd 5 (4-5 år) 21 barn
Avd 6 (4-5 år) 21 barn

Byggnationen följer tidsplanen och Uppåkra förskola ska stå klar den 1 september.  I mitten på september beräknas verksamheten på Borgen och Åkervindan börja i de nya lokalerna. Nya barn med omsorgsbehov innan 15 september kommer att inskolas i tillfällig lokal på Ängslyckans förskola tillsammans med ordinarie personal.

Eftersom det finns ett sådant stort intresse för att få plats på Uppåkra förskola är de sex avdelningar i princip fullbelagda redan från start. Personal från Åkervindan och Borgen flyttar med in i nya lokaler och utöver detta kommer ett antal nya medarbetare rekryteras.

För att skapa god balans i barngrupperna görs en ny indelning av befintliga barngrupper och dessa kompletteras sedan med externa barn. Senast den 31 maj ges besked till vårdnadshavare som har barn på Åkervindan idag, via personalen på barnens avdelning, på vilken grupp och vilken personal som blir aktuell för respektive barn.

Eftersom namnet Uppåkra förpliktigar med sina historiska anor har förskolan kontakt med Uppåkra arkeologiska centrum för ett framtida samarbete och för att få inspiration till avdelningsnamn. Mer information om detta kommer senare.