Annette och Leila, nya förvaltningschefer i Staffanstorps kommun

Annette Christiansson och Leila Misirli, två nya förvaltningschefer i Staffanstorps kommun

Staffanstorps kommun har utnämnt två nya förvaltningschefer. 
Leila Misirli  för omsorgsförvaltningen och Annette Christiansson för arbetsmarknadsförvaltningen.


Båda har tidigare jobbat som tillförordnade förvaltningschefer sedan omstruktureringen av de kommunala förvaltningarna inleddes i slutet av 2018.

Leila Misirli

Som högsta ansvariga för omsorgsförvaltningen blir Leila Misirli chef över 140 personer inom bland annat äldreomsorgen, vård och omsorg, myndighetsutövningen, hemsjukvården, rehab, korttid, växelvård samt Trivselpunkten.
– En fantastiskt spännande uppgift, säger hon. Mitt jobb är att se till så verksamheterna fungerar och mitt ledarskap bygger på att jag har duktiga medarbetare och det har jag. Det finns en väldig kompetens hos medarbetare och chefer med ett ärligt starkt engagemang som kan imponera på mig.
Om framtiden och sin vision säger hon:
– För mig är det viktigt att de som har behov av vårt stöd, t ex äldre och personer med funktionsnedsättningar, ska ha möjlighet att själva forma sina liv.
– Vår roll är att stödja dem i deras eget självbestämmande. Vårt stöd ska så långt det är möjligt göra att individen kan upprätthålla sitt oberoende. Vi ska ha ett funktionsbevarande och rehabiliterande arbetssätt. Vi ska också jobba för att ha god kvalitet i våra verksamheter, med extra fokus på de områden där olika undersökningar visat sämre resultat, t ex maten för äldre.
Just nu händer det mycket inom äldreomsorgen i kommunen.
Korttiden, växelvården och den kommunala hemtjänsten ska privatiseras under året.
– Det är viktigt att denna övergång blir så bra som möjligt för både medborgarna och medarbetarna. Vi ska ta ett nytag när det gäller maten, och samtal pågår kring hur detta ska ske på bästa sätt.
– Det öppnar också tre nya särskilda boenden för äldre under året, vilket är ett stort lyft för kommunen. Vi har haft kö till särskilt boende under ganska lång tid, och det känns bra att vi nu får bort den, säger Leila Misirli.

Annette Christiansson

Annette Christiansson blir som chef för Arbetsmarknadsförvaltningen ansvarig för ett 70-tal personer i fyra enheter: Etablering och vägledning, Barn och familj, Stöd och behandling samt Vuxenenheten.
Förvaltningen ansvarar därmed för såväl myndighetsutövande som stödjande insatser inom det område som ofta förknippas med begreppet socialtjänst.
– Detta är ett jättespännande jobb, säger hon. Det händer mycket i omvärlden och att navigera i förhållande till omvärld och framtid är en utmaning.
Annette har jobbat på individ- och familjeomsorgen sedan 2004. Senast som avdelningschef.
– Jag har varit tillförordnad chef här en period och även varit avdelningschef och enhetschef, så jag vet sedan tidigare att jag har många väldigt kompetenta och skicklig medarbetare i de olika enheterna. Om framtiden och sin vision säger hon:
– Arbetsmarknadsförvaltningen ska ha ett ökat fokus på arbetsmarknad.
Som förvaltningschef vill jag skapa en organisation som ger våra kommuninvånare möjlighet att bygga ett gott liv.
– I samma organisation knyter vi nu ihop och samlar kunskaper om både vuxenutbildning, kommunala arbetsmarknadsinsatser och försörjningsstöd men också beroendeproblematik och olika former av stöd till familjer och barn.
– Jag tror mycket på samverkan. Genom att kombinera det jag nämnde tillsammans med ett stort fokus på samarbete med övriga myndigheter, kommunala verksamheter , lokala näringslivet och ideella föreningar så kommer vi att kunna göra ett viktigt arbete ännu bättre.
– För mig är det särskilt viktigt att ge våra ungdomar en bra start in i vuxenlivet. Där anser jag att arbetsmarknadsförvaltningen har goda förutsättningar att kunna bidra med vägledning och verktyg.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »