Datorer, utskrifter och kopior!

OBS! Gäller från den 15 april. Vid användning av Rådhusets datorer som är placerade i entrén så har vi infört max 30 minuters intervaller. Vi följer FN:s stadgar om de mänskliga rättigheterna, det innebär att det är förbjudet att söka eller sända pornografiskt, rasistiskt eller annat kränkande material. Vill du få utskrifter eller kopior kostar det 3 kr/st för A4 och 6 kr/st för A3. Du betalar med betalkort eller swish i receptionen. Handlingar som kommunen efterfrågar och som ska skickas till tjänsteperson samt bibliotekets material som inte är till utlån kopieras gratis, dock max 10 st.