Har du någon i din närhet med psykisk ohälsa

- Det är viktigt att prata med andra som är i samma situation och dela med sig av erfarenheter, säger Taina Ahola på Pilegården som i vår startar anhörigcafé för personer som stödjer anhöriga med psykisk ohälsa.

Stödjer eller hjälper du någon med psykisk ohälsa. Då är du välkommen till anhörigcafé på Pilegården den 25 april kl 17- 18.30.

Att vara anhöriga och stödja någon med psykisk ohälsa är en roll man växer in i, och kan i långa loppet innebära att man själv drabbats av egen ohälsa.
– Då kan det vara bra att man själv kan prata om sin situation och får stöd innan man drabbas av ohälsa. Många upplever att tiden inte räcker till för att få vardagen att fungera, vilket kan ge svårigheter att kombinera arbetlivet och vardagslivet. Vissa väljer att gå ner i arbetstid för att kunna ta hand om sin närstående, säger Taina Ahola på omsorgsförvaltningen på Staffanstorps kommun.
Definitionen av anhörig enligt socialtjänstlagen benämns att anhörig är den som ger omsorg, stöd eller vård till en närstående som t ex har psykisk ohälsa. Anhörig kan även vara en person utanför familjekretsen, till exempel en vän eller granne. Närstående är den som tar emot stödet.

Anhörigcafé
För att uppmärksamma medborgare som stöttar närstående som lider av psykisk ohälsa startas nu det efterlängtade projektet ”Anhörigstöd för den med en närstående med psykisk ohälsa”.
– Alla som stöttar, oavsett vilken form, och känner att de vill prata med någon erbjuds samtalsstöd, det är bara att ringa mig och boka en tid, säger Taina.
– Jag kommer även att vara tillgänglig en gång i månaden med ett anhörigcafé som vi arrangerar här i Pilegården. Tider kommer att stå på kommunens hemsida staffanstorp.se med sökord ”psykisk ohälsa”.
Kommande anhörigcafé arrangeras den 25 april kl 17 – 18.30 på Pilegården.
– Jag bjuder på fika. Kan man inte lämna den man stödjer/hjälper hemma kan de såklart komma med. Taina räknar inte med någon stor anstormning även om behovet av stöd är stort.

Dela erfarenheter

– Att dela sina erfarenhet med andra och ta del av andras erfarenheter av en liknade situation, att ge varandra tips om hur man löst vissa saker, att se att man inte är ensam om det, kan underlätta vardagen.
– Annat som är viktigt att fundera över är gränsdragningar, vilka förväntningar man själv har och samhället bemötande. Det finns ett stigma kring psykisk ohälsa som gör att det ibland kan vara svårt att prata om det, säger Taina Ahola.
Psykisk ohälsa är ett växande problem i samhället och ett brett begrepp som innefattar såväl mindre allvarliga psykiska problem som oro och nedstämdhet, som mer allvarliga symtom som uppfyller kriterierna för psykisk sjukdom och psykisk funktionsnedsättning.
Taina Ahola kommer även att bjuda in till föreläsningar kring anhörigstöd för personer med psykisk ohälsa.
– De som har önskemål kring vad för föreläsning man önskar är välkommen att höra av sig till mig. Välkomna även att ringa mig om ni vill prata om er situation.

FOTNOT. Taina Ahola kan nås på telefonnummer 046251537 och e-postadress taina.ahola@staffanstorp.se