Snart byggstart för attraktiva bostäder i Sockerstan!

Ett 60-tal bostadsrätter planeras i Brf Sockerstan intill Dalbyvägen. Illustration: WEC360

Staffanstorps kommun fortsätter att växa i hög takt och nu tar den nya spännande stadsdelen Sockerstan allt mer form.
Intresset är högt för ett framtida boende i den gamla sockerbruksmiljön.
Mer än 120 lägenheter är på gång i en första etapp med planerad byggstart redan i år och det blir både hyresrätter och bostadsrätter.

– Vi har arbetat länge med visionen och planprogrammet, men nu börjar det synas på plats vilket är jätteroligt, säger tf stadsbyggnadschef Karolina Gnosspelius. Nu jobbar vi med att ta ett helhetsgrepp kring de centrala delarna av sockerbruksområdet.
Maskinerna är i jorden för de första markförberedelserna. Efter semestrarna beräknas byggstart för de första bostadshusen i området.
– Just nu anläggs vatten och avlopp för de första stora delarna av Sockerstan.
– Vi förbereder för huvudgatan Sockerallén som blir en dubbelsidig trädallé kantad av bostadshus och verksamhetslokaler, som ska sträcka sig genom hela stadsdelen ända upp till Stallet.
– Vi jobbar nu även med detaljgestaltningen av Sockertorget som ska bli ett levande torg med lokaler för affärer och verksamheter samt busshållplats. Här ingår den gamla betladan som är tänkt att bli saluhall med mattema, anpassad för matproduktion, försäljning, servering och matproduktion. Det är ett önskemål från politiken eftersom vi är en stor matproducerande kommun.
Etapplanen som inkluderar saluhallen beräknas komma upp för beslut om granskning i Samhällsbyggnadsnämnden innan sommaren i år.

Hyresrätter med modernt koncept

Två exploatörer står i främsta ledet för byggstart så fort alla förberedelser är klara. Först ut är exploatörerna Leny Fastighets AB och Darlin Fastigheter AB som räknar med att sätta spadarna i jorden redan i sommar eller i början av hösten.
Leny ska skapa 48 hyresrätter i en helt ny sjuvåningsfastighet alldeles väster om det nya vårdboendet, intill Sockerbruksparken och möllan,
– Bygglovet är klart, vi har börjat borra efter geovärme och hoppas komma igång med att bygga före semestern, säger Lenys VD Tobias Persson.
– Huset ska uppföras i ett tegelmaterial som knyter an till tidigare bebyggelse på området. Halva huset blir i ett ljust tegel och halva i rött tegel.

Många mindre bostäder

– Det blir en övervikt på mindre bostäder, främst ettor, tvåor, treor men även en fyra. Vi tror att det största intresset kommer från staffanstorpsbor som t ex lämnar sin villa och vill minska sin boendeyta.
I sitt moderna bostadskoncept har Leny AB bl a tänkt in mottagningsrum för livsmedelsleveranser på första våningen och olika slags specialutrymmen för hyresgästerna i källaren.
– Vi följer noga hur internetaktörerna tänker lägga upp sina framtida leveranser. Det gäller att vara med sin tid och utvecklingen går fort.
Man har ännu inte öppnat för intresseanmälningar på sin hemsida men har redan tagit emot ett antal förfrågningar.
– Vi har inte satt hyror och färdigställandedatum än, men vi tar upp de intresseanmälningar som kommer in. Vi räknar preliminärt med att våra hus ska stå klara runt mars månad 2021, säger Tobias Persson.

48 hyreslägenheter planeras i ett sjuvåningshus intill vårdboendet i Sockerstan. Illustration: Mika Terne Yli-Ketola NP Arkitekter AB

Hyresrätter i Kontoret

Även Darlin Fastigheter AB inleder med att skapa hyresrätter. Detta sker i den röda tegelbyggnaden invid gamla entrén till Sockerbruksområdet, benämnd Kontoret.
– Här ska vi skapa 17 hyresrätter och även försöka återskapa den ursprungliga miljön så mycket som möjligt, t ex med fönster med spröjs. Det blir balkonger i åtta av lägenheterna och full utrustning i varje lägenhet med tvättmaskiner, torktumlare, diskmaskin, mikrovågsugn, mm. Källaren ska delvis grävas ut för att ge plats för förrådsutrymmen.
– Bygglovet är ännu inte helt klart och vi vet ännu inte tillträdesdatum eftersom arbete med sanering och gatuinfrastruktur fortfarande pågår, säger VD Marcus Darlin som tror på byggstart någon gång efter sommaren.
– När allt är klart för bygge med ledningar och konstruktioner räknar vi med åtta till tio månaders byggtid och vi påbörjar så snart vi får tillträde.

60-tal bostadsrätter

Alldeles intill Kontoret, i samma kvarter invid Dalbyvägen, ska Darlin Fastigheter AB därefter uppföra ett större antal bostadsrätter i en helt ny u-formad fastighet.
– Brf Sockerstan kommer att bestå av drygt 60 lägenheter i varierande storlek, främst tvåor och treor, men även ett antal ettor samt några fyror, alla med komplett utrustning och hög standard. Samtliga utom någon etta får balkong alternativt terrass. Här skapas även två fantastiska spektakulära taklägenheter med stora takterrasser. Vi ska även bygga en källare med olika installationer och förråd.
Fastigheten uppförs i varierad höjd med tre, fyra respektive fem våningar.
– Det blir ett intressant formspråk med olika sorters tegel och delas upp så det ser ut som flera olika hus.
– Intresset är väldigt stort. Vi räknar med att skriva förhandsavtal redan i höst och vi eftersträvar byggstart så snart som möjligt. Vi har redan 170-180 intressenter, berättar Marcus Darlin.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt