Nytt levande stadscentrum planeras i Hjärup

Ett nytt levande stadscentrum planeras i Västerstad i Hjärup. Illustration: Sweco

– Vår avsikt är att skapa ett helt nytt stadscentrum i Hjärup som saknar ett centrum sedan det gamla fick en annan form och funktion, säger plan- och landskapsarkitekt Anna Fogelberg på Staffanstorps kommun.

I Hjärup växer just nu en helt ny stadsdel fram alldeles invid södra stambanan bara fem minuter från Malmö och Lund. Västerstad är ett av skälen till att Hjärup, enligt den kommunala översiktsplanen, kommer att fördubbla sin befolkning under de kommande 20 åren vilket ställer höga krav på service.
Ett viktigt fokus på stadsbyggnadskontoret i Staffanstorps kommun är därför att planera så att service, tjänster och handel naturligt kan växa fram i det expanderande samhället invid stambanan.

Stadsmässiga kvarter

– Vårt mål är att skapa ett stadstorg där det ska finnas små lokaler som kan rymma små butiker och restauranger. Vi vill även få in arbetsplatser i form av kontor och andra verksamheter för att öka dagbefolkningen i centrum, säger Anna Fogelberg.
– Vi planerar idag för stadsmässiga kvarter i anslutning till stationsbron där vi tänker oss den form av service som man kan förvänta sig av ett samhälle som är så stort som Hjärup är på väg att blir. Vi styr inte verksamheterna som ska etableras, men här skulle kunna finnas en större livsmedelsbutik samt i de mindre lokalerna kanske frisör, mindre restauranger och liknande.
– Det blir ett fantastiskt läge som kan utvecklas till en naturlig mötesplats, ett stadsmässigt centrum där människor rör sig stora delar av dygnet. En offentlig plats tillgänglig för alla och med möjlighet till service som inte kräver bil och som uppmuntrar cykel eller gång, berättar Anna Fogelberg.

Öppnar upp och förenar

Det nya stadscentrumet ligger i direkt anslutning till den nya stationen.
För Hjärup innebär ombyggnaden av järnvägen en stor förändring. En bred bro över spåren kommer att öppna upp och förena samhällets östra och västra delar.
– Allt på den västra sidan av järnvägen blir Västerstad, även Jakriborg och övriga markområden på den sidan aktuella att bebyggas i framtiden, som t ex området där den gamla betongfabriken låg.
– Den 10 april i år är samrådstiden över för etappen med de första 700 bostäderna i Västerstad. Granskning sker i början av år 2020. Därefter sker den sista justeringen i detaljplanen innan den ska antas av politikerna så under 2021 kan det vara dags för byggstart, säger Anna Fogelberg.

Ett nytt levande stadscentrum är under planering i Hjärup. Illustration: Arkitektlaget

Fyra spår om tre år

Tiden och utvecklingen sker i en rasande fart. I augusti nästa år läggs tågen genom Hjärup över på tillfälliga spår.
Om fem år, sommaren 2024, beräknas 4-spårutbyggnaden vara klar fram till Flackarp och de nya spåren vara i drift fyra meter ner i marken genom Hjärup, med ny station och tre nya broar över spåren vid Lommavägen, Hjärups station och Vragerupsvägen.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

 

 

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Nytt levande stadscentrum planeras i Hjärup

 1. När skall ni börja bygga trekantsområdet (trekanten) i Hjärup vid Lundavägen. Där har kommunen planer på att bygga paddel, Matbutik byggvaruhandel med mera. Har varit väldigt tyst om de planera.

  Hjärup behöver en stor matbutik när skall växa från 5143 invånare till 10 807 invånare år 2030 enligt kommunens planer.

  1. Trist att din fråga är obesvarad Frans för det är mer än du i Hjärup som är undrande. Så kan någon på kommunen ta sig tid till att svara på den skulle både jag och Frans vara glada.

  2. Hej Frans och Stefan!
   Tidplanen för detaljplanen håller – den planeras att antas av politikerna i stadsbyggnadsnämnden i september. Om den inte överklagas kan därefter projektering och byggnation påbörjas. För närmare tidplan för själva bygget hänvisas till Mårten Mårtensson på Mimsinvest.
   Vänliga hälsningar
   Staffanstorps kommun, Sofia


 • Information om COVID-19

  coronavirus

  Staffanstorps kommun följer noga händelseutvecklingen kring covid-19. Vi har skapat en sida med länkar till sidor där du kan läsa mer information och råd kring sjukdomen. Den sidan besöker du genom att klicka här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »