P-övervakningen en del av trygghetsarbetet

Säkerhetsenheten i Staffanstorps kommun har i vår övertagit p-övervakningen i kommunen. Foto: Ivar Sjögren

Under våren har parkeringsövervakningen i Staffanstorps kommun övertagits av kommunens säkerhetsenhet.
– Att koppla parkeringsfrågan till trygghetsarbetet är logiskt när vi nu har en egen säkerhetsenhet i kommunen, säger säkerhetschef Emma Björk.

– Detta är en del i det trygghetskoncept vi arbetar aktivt med att utveckla idag och vi vill ha det i organisationen istället för att köpa in tjänsten. Vi kommer att gå mjukt fram och kommunicera med medborgarna och på olika sätt uppmuntra att parkera bättre, säger Emma Björk.
Säkerhetsenhetens övertagandet av p-bevakningen medför också att man avlastar tjänstemännen på stadsbyggnadskontorets tekniska enhet, som i dag får ta emot alla de mail och samtal som kommer in om felparkerade fordon.
– Parkeringen är i och för sig inget jätteproblem i vår kommun men det finns en del att ta tag i.

Avvärja trafikfaror

Kommunen får många samtal och mail om allt från felparkerade bilar, bilar som stått för länge, notoriskt felparkerade bilar och inparkerade portar och infarter.
– Vi ska inte nitiskt lappa alla som stått det minsta över tiden utan det handlar i högre grad om att hitta dem som parkerat trafikfarligt eller t ex står i en utrymningsväg.
Säkerhetsenheten, idag sex personer, har skaffat in ny teknisk utrustning för att lasermäta avstånd, samt en digital app som möjliggör fotografering av felparkerade bilar samt en liten handmaskin som skriver ut de gula remsorna med parkeringsavgiften.

Flesta tider på dygnet

Säkerhetsenhetens personal arbetar alltid två och två, de kan vara i tjänst såväl dagtid som kvällar, nätter och helger, vilket betyder att parkeringsövervakningen i kommunen kan ske vid de flesta tider på dygnet.
Taxan för felparkeringsavgiften kan variera från 300 för den som stått för länge med p-skiva eller utan p-skiva till 1000 kr vid parkering på gång- och cykelbana, i en vägkorsning eller mot färdriktningen.
Felparkeringsavgifterna går direkt till Transportstyrelsen som tar en viss procent i administrationsavgift, medan resten av beloppet återförs till Staffanstorps kommun.
– Viktigt att poängtera är att det inte rör sig om några jättesummor. Vi gör inte detta för att tjäna pengar utan för att upprätthålla ordningen på gatorna, konstaterar Emma Björk.
Den nya ordningen innebär att avtalet för p-bevakning av gatumark avslutas med Securitas AB som dock fortsätter med sitt uppdrag att bevaka tomtmark inom kommunen.

Säkerhetsenheten har i vår övertagit p-övervakningen i Staffanstorps kommun. Foto: Emma Björk.

FOTNOT. Den som vill kontakta säkerhetsenheten angående parkeringsfrågor kan maila till parkeringsvakt@staffanstorp.se
Mer info om parkeringsregler, parkeringstillstånd, p-skivor, taxor samt parkeringskarta i Staffanstorps kommun finns på www.staffanstorp.se/parkering