Staffanstorps kommun väntas fatta beslut om ny översiktsplan!

På onsdagskvällen 2019-05-29 väntas Staffanstorps kommunstyrelse besluta att sända ut förslag till ny översiktsplan på samråd.

Den nya översiktsplanen har fått namnet Framtidens kommun – Livsoas 2039 och innebär att man tittar 20 år framåt i tiden, och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med den nuvarande översiktsplanen. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. Genom den nya översiktsplanen tillgodoses behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som målet är att stärka Staffanstorps livsoas genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära läge. På så sätt kan ett bostadsbehov för cirka 39 000 människor år 2039 tillgodoses.

Med önskan om att föra en dialog med kommunmedborgare och andra med intresse för Staffanstorp kommer Staffanstorps kommun att bjuda in till dialog om den nya översiktsplanen. Samrådsperioden sträcker sig från den 17 juni till den 4 oktober 2019 och under denna period kommer fyra samrådsmöten att hållas. Datum för samrådsmötena är 27 och 28 augusti samt 4 och 5 september.

Läs mer om den nya översiktsplanen: här!

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Lexén, thomas.lexen@staffanstorp.se
Stadsarkitekt Staffanstorps kommun
Tel: 046-25 13 27, 0709-351 327

Lämna en kommentar

Genom att kommentera godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

18 kommentarer till Staffanstorps kommun väntas fatta beslut om ny översiktsplan!

 1. Inget svar!

  Kommer Kyrkheddinge få nya bostäder?

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

 2. Kommer ni fixa rondell från industrivägen över malmövägen så att man slipper stå så länge vid vissa klockslag! Så att alla jäkla lastbilar kan göra en vänstersväng!
  Så att trafiken flyter på??
  Kom igen nu framtidens kommun!

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

   Översiktsplanen är ett övergripande vägledande dokument och styr inte utvecklingen i detalj. För detaljplanering se ”pågående projekt”.

 3. Kommer Uppåkra arkeologiska center utvecklas?

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

   Översiktsplanen är ett övergripande vägledande dokument och styr inte utvecklingen i detalj. För detaljplanering se ”pågående projekt”.

 4. Kommer Max öppna vid Önsvala?

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

   Översiktsplanen är ett övergripande vägledande dokument och styr inte utvecklingen i detalj. För detaljplanering se ”pågående projekt”.

 5. Kommer det bli bättre kollektivtrafik mellan Staffanstorp – Hjärup?

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

 6. Kommer det bli bättre kollektivtrafik mellan Staffanstorp – Hjärup?

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

 7. Kommer det byggas nya bostäder i Kyrkheddinge?

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

 8. Kommer Staffanstorp tätort få ett nytt badhus? Samt kommer Simrishamnsbanan att öppna igen mellan Malmö-Staffanstorp-Dalby?

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

   Översiktsplanen är ett övergripande vägledande dokument och styr inte utvecklingen i detalj. För detaljplanering se ”pågående projekt”.

   Kommunen har beslutat att bygga ett badhus på Åttan. Staffanstorps kommunfastigheter planerar vidare för det.

 9. Finns järnvägen med i den nya översiktsplanen?

  1. Beslut om att sända ut ny översiktsplan på samråd togs den 29 maj. Samrådshandlingar med markanvändningskartor kommer ut på hemsidan den 17 juni och då kan ni läsa mer om planeringen för Livsoasen i Staffanstorp.

   På hemsidan kommer också framgå hur man lämnar synpunkter på översiktsplanen.

   Översiktsplanen är ett övergripande vägledande dokument och styr inte utvecklingen i detalj. För detaljplanering se ”pågående projekt”.


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har runt 24 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »