Staffanstorps kommun väntas fatta beslut om ny översiktsplan!

På onsdagskvällen 2019-05-29 väntas Staffanstorps kommunstyrelse besluta att sända ut förslag till ny översiktsplan på samråd.

Den nya översiktsplanen har fått namnet Framtidens kommun – Livsoas 2039 och innebär att man tittar 20 år framåt i tiden, och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med den nuvarande översiktsplanen. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. Genom den nya översiktsplanen tillgodoses behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som målet är att stärka Staffanstorps livsoas genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära läge. På så sätt kan ett bostadsbehov för cirka 39 000 människor år 2039 tillgodoses.

Med önskan om att föra en dialog med kommunmedborgare och andra med intresse för Staffanstorp kommer Staffanstorps kommun att bjuda in till dialog om den nya översiktsplanen. Samrådsperioden sträcker sig från den 17 juni till den 4 oktober 2019 och under denna period kommer fyra samrådsmöten att hållas. Datum för samrådsmötena är 27 och 28 augusti samt 4 och 5 september.

Läs mer om den nya översiktsplanen: här!

För mer information, vänligen kontakta:
Thomas Lexén, thomas.lexen@staffanstorp.se
Stadsarkitekt Staffanstorps kommun
Tel: 046-25 13 27, 0709-351 327