Resekort för gymnasieelever läsåret 2019/2020

För gymnasieelev som är folkbokförd i Staffanstorps kommun gäller följande:

Du som går i gymnasieskolan får gratis resekort för dagliga resor till och från skolan om avståndet mellan hemmet och skolan är minst 6 km. Du kan få resekort till och med vårterminen det år du fyller 20 år. Istället för resekort kan du välja kontantbidrag vilket motsvarar kortets värde. Utlämnat resekort kan inte bytas till kontantersättning efter terminsstart.

För att ansöka om resebidrag (kontantbidrag) för läsåret 2019-2020, fyll i följande blankett Buss- och tågkortsblankett och lämna eller skicka den till Utbildningsförvaltningen, Torget 1, 245 80 Staffanstorp senast den 14 juni 2019. 

Nytt för läsår 2019/2020 är:

Ditt resekort gäller för fritt resande dygnet runt måndag till fredag i hela Skåne mellan den 12 augusti 2019 till och med den 12 juni 2020. Kortet kommer att gälla alla skollov (förutom sommarlovet) samt helgdagar som infaller på en vardag.

Från och med höstterminen 2019 finns det inga terminsbevis därmed behövs inget foto. Kortet är dock fortfarande personligt och får inte lånas ut, eleven ska skriva sitt namn på baksidan av kortet. Är man över 18 år kan man behöva visa legitimation när man reser med kortet. Tänk därför på att också ta med detta på resan.

Resekortet kommer att skickas hem till elever i gymnasiet som är berättigade. Kortet kommer att vara elev tillhanda innan skolstart. Om du inte har fått kortet hemskickat dagarna innan skolstart hör du av dig till Utbildningskontoret.

Du som har inackorderingstillägg har inte rätt att samtidigt få busskort.

Nyinflyttad elev

Kontakta utbildningskontoret för information om hur ni går tillväga för att söka resekort. Resekortet levereras med post till folkbokföringsadressen inom ca 1 vecka. Har eleven sedan tidigare ett resekort gällande läsår 19/20 för gymnasiet så behåll det kortet och kontakta utbildningskortet så vi kan aktivera kortet.