Framtidsspaning med fokus på kompetens och arbetsmarknad

Nu är seminarieserien som sker inom ramen för projektet Bred kompetens i Skåne i full gång. Den 16 maj samlades ett femtiotal personer i Staffanstorp för att lära sig mer om hur vår framtida arbetsmarknad kommer att se ut, framför allt vilka utmaningar skolans värld står inför.

En ökande automatisering och digitalisering

Föreläsaren Fredrik Torberger, från företaget Kairos Future, arbetar med framtidsanalyser och hur man kan förstå och anpassa sig till nya trender. Fokus för seminariet var framför allt på hur framtidens skola och lärande kommer att se ut och vilka stora utmaningar vi står inför. Bland annat nämndes den ökande automatiseringen, digitaliseringen och den demografiska utvecklingen som viktiga faktorer som påverkar den framtida arbetsmarknaden och som vi måste ta hänsyn till.

”- Det var en bra föreläsning och lätt att relatera till skolans värld. Men samtidigt svårt att veta hur man ska agera, det leder till både en del funderingar och oro, menar Anne Björcke, avdelningschef på utbildningskontoret, Staffanstorps kommun, Ann Rosell, HR-chef, Staffanstorps kommun och Eva Eek, biträdande rektor på Hjärupslundsskolan.”

Seminarieserie för att öka kunskap

Alla deltagande aktörer ska inom ramen för projektet arrangera minst var sitt seminarium och det ska på något sätt relatera till projektets verksamhet och öka deltagarnas kunskaper.

”- Nu pågår seminarieserien för fullt och det känns jättekul! Idag var det fokus på framtidsspaning och igår arrangerade vi ett annat seminarium som handlade om breddad rekrytering för inkludering och kompetensförsörjning tillsammans med Region Skåne och Kommunförbundet Skåne, säger Helena Aghed, processledare i projektet.”

Ett 50-tal personer var på plats i Staffanstorp den 16 maj.

Bred kompetens i Skåne

Bred kompetens i Skåne är ett ESF-finansierat projekt som har fokus på breddad rekrytering och syftar till att skapa nya och fler vägar in till arbetsmarknaden för grupper som idag står utanför arbetsmarknaden. Syftet är också att säkra kompetensförsörjningen hos de åtta offentliga organisationer som deltar. Projektet består av flera olika delar, bland annat utbildning, workshops och seminarier samt ett omvänt mentorsprogram.

Samverkanspartners i projektet är Länsstyrelsen Skåne, Arbetsförmedlingen, Region Skåne, Lunds universitet, Hässleholms kommun, Staffanstorps kommun, Lunds kommun och Kristianstads kommun. Länsstyrelsen Skåne är projektägare.

Mer information klicka här!