Samråd för Fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla och Översiktsplan Framtidens kommun-Livsoas 2039

På onsdagskvällen 2019-05-29 beslutade Staffanstorps kommunstyrelse att sända ut förslag till ny översiktsplan, Framtidens kommun Livosas 2039, och fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla på samråd.

Förslag till fördjupad översiktsplan för Flackarp-Höjebromölla syftar till att pröva utvecklingen av det attraktiva stationsnära området söder om Höje å.

När nu en pågatågstation ska anläggas vid Klostergården i södra Lund, så ökar efterfrågan på fler bostäder i stads- och stationsnära läge vilket aktualiserar frågan om att bygga söder om Höjeå – i Staffanstorps kommun, men inom Lund stadsrand. För att börja reda ut hur detta kan göras på bästa sätt, med respekt för och i samklang med de stora natur- och rekreations värden som finns i ådalen, har Staffanstorps kommun tagit fram det här samrådsförslaget till fördjupad översiktsplan för Flackarp – Höjebromölla.

Den nya översiktsplanen har fått namnet Framtidens kommun – Livsoas 2039 och innebär att man tittar 20 år framåt i tiden, och fortsätter mot samma mål och förfinar det arbete som inleddes med den nuvarande översiktsplanen. Staffanstorp ligger i en attraktiv region som fortsätter växa. Genom den nya översiktsplanen tillgodoses behovet av bostäder och arbetsplatser samtidigt som målet är att stärka Staffanstorps livsoas genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära lägen.

Förslagen är ett första utkast och ett diskussionsunderlag som syftar till att få in värdefulla synpunkter och tankar från kommunmedborgare, grannkommuner, organisationer och myndigheter – tankar som kan ligga till grund för den utvärdering och vidareutveckling av förslagen som kommer att göras efter samrådstiden.

Med önskan om att föra en dialog med kommunmedborgare och andra med intresse för Staffanstorp kommer Staffanstorps kommun att bjuda in till dialog om den nya översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen. Samrådsperioden sträcker sig från den 17 juni till den 4 oktober 2019 och under denna period kommer fyra samrådsmöten att hållas. Den 17 juni kommer också samrådshandlingarna ut här på hemsidan!

Samrådsmötena är upplagda som ”öppet hus” med möjlighet till mingel och kommer att pågå mellan klockan 12-19 med löpande presentationer. Tre samrådsmöten handlar om översiktsplanen och kommer ske på olika platser i kommunen. Ett samrådsmöte handlar om den fördjupade översiktsplanen.

Översiktsplanen för kommunen:

Den 27 augusti – i Staffanstorp
Den 28 augusti – i Hjärup
Den 4 september – i Nordanå

Den fördjupade översiktsplanen För Flackarp-Höjebromölla:

Den 5 september- i Flackarp

Så ta tillfället i akt: Välkommen att ta del av och att vara med och påverka de framtidstankar som kommer att ligga till grund för den kommande utveckling av Staffanstorps kommun och Flackarp – Höjebromölla!

Läs mer om den nya översiktsplanen: här!
Läs med om den fördjupade översiktsplanen: här!