Staffanstorps centrum ska bli tydligare

Tre nya stadskvarter med totalt 300 nya bostäder samt nya lokaler för vårdcentralen planeras intill Dalbyvägen. Illustration: Sydark

Staffanstorps centrum ska växa ut mot Malmövägen och bli tydligare och synligare i stadsbilden.
– Der är bra för Staffanstorps stadskärna att det bereds plats för nya invånare. Med fler boende blir centrum ännu mer levande, säger plan- och landskapsarkitekt Anna Fogelberg på Staffanstorps kommun.

Det behövs ett stort tillskott av bostäder för att Staffanstorps kommun ska kunna möta den ökande befolkningstillväxten. Främst sker detta genom utbyggnad av områden i tätorternas utkanter, men även genom central förtätning och det byggs redan idag för fullt på Vikhem och i Sockerstan i Staffanstorp och i Västerstad och Hjärup Nordost i Hjärup.

300 nya bostäder

Närmast på tur står Södra Stanstad med tre nya stadskvarter med totalt 300 nya bostäder på det centrala området vid vårdcentralen och gamla nedlagda busstationen intill Malmövägen.
– Tanken är en fortsättning på det stadsmässiga centrum som redan finns. Vi vill låta centrum växa mot Malmövägen och därmed bli synligare och tydligare i stadsbilden, berättar planarkitekt Anna Fogelberg.
Husen får olika fasadtyper och olika höjd och väntas bli fyra till åtta våningar höga.
– Arkitekterna har jobbat medvetet med variation. Byggnaderna ska utformas med röda sadeltak. Formspråket och färgvalet ska knyta an till riktlinjerna från centrumomvandlingen i början av 90-talet. Det är viktigt för både kommunen och exploatören med variation i höjder och fasaduttryck.
Fastigheterna ska även innehålla lokaler för butiks- och affärsverksamhet i bottenplanet längs Storgatan och Malmövägen.

Vårdcentralen får nya lokaler

Vårdcentralen, den enda befintliga byggnaden i området idag, får en ny adress. Den ska ligga kvar på nuvarande plats tills de nya lokalerna är färdiga och flyttas då tvärs över Storgatan, där det gamla busstorget idag ligger.
Alldeles norr om busshållplatserna vid korsningen Malmövägen-Storgatan planeras ett nytt torg som en ny mötesplats, med cykelparkeringar för busspendlare.
Exploatör blir Veidekke Bygg AB som vann den markanvisningstävling Staffanstorps kommun utlyst för Södra Stanstad.
Två arkitektfirmor, Plan- och byggnadskonst AB och Sydark, har ritat de aktuella förslagen. Detaljplanen för Södra Stanstad beräknas tas upp för antagande och beslut vid stadsbyggnadsnämndens nästa sammanträde den 19 juni.

Av Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt