Staffanstorps centrum ska bli tydligare

Tre nya stadskvarter med totalt 300 nya bostäder samt nya lokaler för vårdcentralen planeras intill Dalbyvägen. Illustration: Sydark

Staffanstorps centrum ska växa ut mot Malmövägen och bli tydligare och synligare i stadsbilden.
– Der är bra för Staffanstorps stadskärna att det bereds plats för nya invånare. Med fler boende blir centrum ännu mer levande, säger plan- och landskapsarkitekt Anna Fogelberg på Staffanstorps kommun.

Det behövs ett stort tillskott av bostäder för att Staffanstorps kommun ska kunna möta den ökande befolkningstillväxten. Främst sker detta genom utbyggnad av områden i tätorternas utkanter, men även genom central förtätning och det byggs redan idag för fullt på Vikhem och i Sockerstan i Staffanstorp och i Västerstad och Hjärup Nordost i Hjärup.

300 nya bostäder

Närmast på tur står Södra Stanstad med tre nya stadskvarter med totalt 300 nya bostäder på det centrala området vid vårdcentralen och gamla nedlagda busstationen intill Malmövägen.
– Tanken är en fortsättning på det stadsmässiga centrum som redan finns. Vi vill låta centrum växa mot Malmövägen och därmed bli synligare och tydligare i stadsbilden, berättar planarkitekt Anna Fogelberg.
Husen får olika fasadtyper och olika höjd och väntas bli fyra till åtta våningar höga.
– Arkitekterna har jobbat medvetet med variation. Byggnaderna ska utformas med röda sadeltak. Formspråket och färgvalet ska knyta an till riktlinjerna från centrumomvandlingen i början av 90-talet. Det är viktigt för både kommunen och exploatören med variation i höjder och fasaduttryck.
Fastigheterna ska även innehålla lokaler för butiks- och affärsverksamhet i bottenplanet längs Storgatan och Malmövägen.

Vårdcentralen får nya lokaler

Vårdcentralen, den enda befintliga byggnaden i området idag, får en ny adress. Den ska ligga kvar på nuvarande plats tills de nya lokalerna är färdiga och flyttas då tvärs över Storgatan, där det gamla busstorget idag ligger.
Alldeles norr om busshållplatserna vid korsningen Malmövägen-Storgatan planeras ett nytt torg som en ny mötesplats, med cykelparkeringar för busspendlare.
Exploatör blir Veidekke Bygg AB som vann den markanvisningstävling Staffanstorps kommun utlyst för Södra Stanstad.
Två arkitektfirmor, Plan- och byggnadskonst AB och Sydark, har ritat de aktuella förslagen. Detaljplanen för Södra Stanstad beräknas tas upp för antagande och beslut vid stadsbyggnadsnämndens nästa sammanträde den 19 juni.

Av Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

11 kommentarer till Staffanstorps centrum ska bli tydligare

 1. Var finns bostads och besöksparkering stort problem redan idag med pendlarparkering i villa området Stamvägen.

 2. Mycket bra förslag! Finns det några förlag på att få bort bilparkeringen på ”torget” mellan SEB och ICA. Detta torg hade kunnat användas till ett rikligt fint torg och mötesplats med ett par träd, sittplatser och en och en annan fontän. I dag är det en sorlig syn och steril, kall betong och bilar inbjuder inte direkt till en välkomnande atmosfär. Jämför tex Lilla Torg med David Hall i Malmö. Kanske går att lägga parkeringen under jord eller få bort helt för att främja kollektivresandet och cykling och gång? Kanske ett central parkeringshus där det nuvarande Badhuset ligger?

 3. Var finns bostads och besöksparkeringen, stort problem redan idag med pendlarparkering i villa området Stamvägen.

 4. Ny vårdcentral aldrig fel, det behövs mycket bra beslut!

 5. Om detaljplanen blir av detta projekt är ett lyft för hela Staffanstorp.
  Bra gjort politiker.

 6. Kul projekt, kul med med bostäder då blir centrum mer levande.

 7. Hur ser tidsplanen ut? När tänker man börja bygga nya vårdcentralen, som är det som ska byggas först? När börjar man i så fall bygga på nuvarande vårdcentralen?

 8. Hur är det tänkt med parkeringar i området?

  1. Ett tips åk buss handla mer lokalt så blir Staffanstorp mer levande.

   Parkerinar finns vid ICA och Bråhögshallen.

 9. Intressant projekt kul att gamla tråkiga busstationen får nytt liv igen.

 10. Det är perfekt jag vill så hjärna komma tillbaka till Staffanstorp ,bodde där ,i tio år,och kommer från vi smarlöv, så fortsätt med era planer kram Rosmari Gullberg