Årets arbetslag 2019

Priset till Årets lärarlag går till arbetslaget C på Hjärupslundsskolan. Arbetslag C består av följande lärare: Anna Sjövall, Annika Hindemith, Christian Fexe, Karin Allén, Malin Hallmén-Christensson, Jenny Larsson, Annika Danielsson, Maria Sandström, Eva-Charlotte Nilsson, Camilla Olsson, Lillemor Stenkil och Andreas Kanth. 

Det som kännetecknar arbetslag C är att det alltid finns en analys och en systematik i hur de löser problem. Arbetslaget tar tillsammans fram modeller som de arbetar efter och de följer de arbetssätt de kommit överens om tills de nått de resultat de satt upp. Det kan handla om språkbruk i enskild klass, konflikter mellan elever, eller att få elever att nå kunskapsmål. Detta arbetssätt har kännetecknat arbetslaget under flera år.

Att rutiner och arbetssätt är väl förankrade i arbetslaget och deras elevgrupper och inte bärs av enstaka pedagoger eller enskild arbetslagsledare har märkts tydligt detta läsår när arbetslaget fått ny arbetslagsledare och tre nyanställda lärare men ändå kunnat bibehålla och utveckla den framgångsrika kulturen ytterligare.

Ett flertal klasser i arbetslaget har mycket lätt, och visar stor vilja, i att engagera sig i frågor som rör skolan och deras utbildning. Inte sällan kommer eleverna med konstruktiva förslag på förbättringar. Ett gott kvitto på att arbetslaget lyckas sprida nyfikenhet, engagemang och självförtroende till eleverna.

Detta är ett arbetslag där man tar till vara på varandras styrkor och där man gör varandra lite bättre och där resultatet blir att varje enskild elev når sitt max. Ett mycket välförtjänt arbetslag att bli årets arbetslag.

Arbetslaget får 30 000 kr som ska användas till fortbildning.

Priset delas ut den 10 juni.