Följ den politiska debatten

Kommunfullmäktiges budgetmöte 20181126 Foto: Lisbeth Svensson

Du kan följa kommunfullmäktiges sammanträde direkt via webben, den 12 juni, kl. 14. Vid sammanträdet kommer bl.a. ärenden angående revidering av kostpolicy för Staffanstorps kommun, beslut om ansvarsfrihet för tekniska nämnden och dess ledamöter och ersättares förvaltning och verksamhet under år 2018, fastställande av nytt ägardirektiv till Staffanstorps Centrum AB  samt motioner och anmälningar att behandlas.

Allmänheten hälsas välkommen att närvara vid kommunfullmäktiges sammanträde i Medborgarhuset (före detta biblioteket) i Staffanstorp.

Läs dagordningen här

Du kan se kommunfullmäktiges sammanträde även på läsplattor och i smarta mobiler. Du kan också följa kommunfullmäktiges sammanträde i efterhand när webbsändningen är redigerad.

Länk till webbsändning