Årets guldkorn 2019

Mycket hårt arbete och många timmar har gett ett resultat som eleven skall vara otroligt stolt över. Årets Guldkorn går till Jens Angelin i 9B på Hagalidskolan.

För åttonde gången delar Utbildningsnämnden ut ett pris – Guldkornet –  till en elev som uppvisat skolprestationer av extraordinär karaktär. Utbildningsnämnden har utifrån inkomna nomineringar beslutat om 2019 års pristagare med motiveringen:

”Årets Guldkorn går till en elev som visat på otrolig kampvilja. Det har inte alltid varit enkelt, det har inte alltid gått den raka vägen men varje gång eleven stött på motgång har han kämpat sig tillbaka. Mycket hårt arbete och många timmar har gett ett resultat som eleven skall vara otroligt stolt över. Årets Guldkorn går till Jens Angelin i 9B på Hagalidskolan.”

Priset är ett presentkort på 3 000 kronor.