Samråd för översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen

Idag, 17 juni 2019, börjar samrådet för förslag till ny översiktsplan, Framtidens kommun – Livsoas 2039 och förslag till fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla.

Den som har synpunkter på något av förslagen kan framföra dessa skriftligen till: – Stadsbyggnadsförvaltningen, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp – stadsbyggnad@staffanstorp.se

Yttranden ska ha inkommit senast den 4 oktober 2019 och vara märkta med ”Översiktsplan” eller ”Fördjupad översiktsplan”.

Välkomna på samrådsmöten!

Om översiktsplanen:

Den 27 augusti – kl 12-19 Biblioteket i Staffanstorp, Torget 1, Staffanstorp
Den 28 augusti – kl 12-19 Biblioteket i Hjärup, Ämnesvägen 2 Hjärup
Den 4 september – kl 12-19 Duvemåla, Nordanå

Om den fördjupade översiktsplanen:
Den 5 september- kl 12-19 Flackarps mölla, Flackarp

Här hittar du handlingarna till översiktsplanen

Här hittar du handlingarna till den fördjupade översiktsplanen