Samråd för översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen

Idag, 17 juni 2019, börjar samrådet för förslag till ny översiktsplan, Framtidens kommun – Livsoas 2039 och förslag till fördjupad översiktsplan Flackarp-Höjebromölla.

Den som har synpunkter på något av förslagen kan framföra dessa skriftligen till: – Stadsbyggnadsförvaltningen, Staffanstorps kommun, 245 80 Staffanstorp – stadsbyggnad@staffanstorp.se

Yttranden ska ha inkommit senast den 4 oktober 2019 och vara märkta med ”Översiktsplan” eller ”Fördjupad översiktsplan”.

Välkomna på samrådsmöten!

Om översiktsplanen:

Den 27 augusti – kl 12-19 Biblioteket i Staffanstorp, Torget 1, Staffanstorp
Den 28 augusti – kl 12-19 Biblioteket i Hjärup, Ämnesvägen 2 Hjärup
Den 4 september – kl 12-19 Duvemåla, Nordanå

Om den fördjupade översiktsplanen:
Den 5 september- kl 12-19 Flackarps mölla, Flackarp

Här hittar du handlingarna till översiktsplanen

Här hittar du handlingarna till den fördjupade översiktsplanen

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

29 kommentarer till Samråd för översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen

 1. Blir Staffanstorps centrum mer levande med dena nya översiktsplanen?

  Vad händer med bråhögsbadet när det nya badhuset har byggts?

  1. Hej Sven

   I den nya översiktsplanen arbetar vi med identitetsbäraren, Stadsliv, i vilken det inbegriper att levandegöra Staffanstorp. Detta kan ske på olika sätt och att möjliggöra för fler invånare i centrum kan skapa ett större underlag för service och handel. Sedan är översiktsplanen i sig inte ett dokument där detaljer kan bestämmas utan detta görs i detaljplaner och liknande.

   Det finns ingen plan för det befintliga badet i dagsläget, men håll utkik på hemsidan så kanske det kommer i framtiden.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

  2. Hej Sven

   Varför skriver du en massa frågor under olika namn? Man fattar att det är samma person fast det står Tim, Nils, Sven eller Frans.

   1. Det är inte samma person, skall sluta skriva här.

 2. Finns det någon plan från kommunens sida att göra Staffanstorps centrum mer levande?

  1. Hej Tim

   I den nya översiktsplanen arbetar vi med identitetsbäraren, Stadsliv, i vilken det inbegriper att levandegöra Staffanstorp. Detta kan ske på olika sätt och att möjliggöra för fler invånare i centrum kan skapa ett större underlag för service och handel. Sedan är översiktsplanen i sig inte ett dokument där detaljer kan bestämmas utan detta görs i detaljplaner och liknande.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

 3. Av de 39 000 som beräknas bor i Staffanstorps kommun 2039, hur många bor i Staffanstorps tätort?

  1. Hej!

   Det blir ungefär 3500 nya bostäder i Staffanstorps tätort.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

   1. Ok läste i spegeln:
    1. 1200-1300 bostäder sockerstan.
    2. 800 bostäder Vikhem.
    3. 300 bostäder Nuvarande vårdcentralen och gamla busstorget
    4. 65-70 bostäder vid Gamla koloniområde vid Roos damm.
    5. Förre detta Anneroskolan antal bostäder ännu oklart.
    6. Bråhögskolan när Norra skolan är klar skall Bråhögskolan rivas, de ger då plats för ännu ett intressant centrumprojekt. I dagsläget är det dock för tidigt att mer detaljerat säga något om dessa planer.

 4. Hur många innevånare beräknas Staffanstorp öka? 31 december 2018 bode de 15 657 innevånare i Staffanstorp.

  1. Hej!

   På sida 7 i Livsoas 2039 står det att läsa att vi ska bli omkring 39000 invånare till år 2039. Alltså samma prognos som i den förra öp:n.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

   1. Av dessa 39 000 bor hur många bor i Staffanstorps tätort?

    1. Hej!

     Det blir ungefär 3500 nya bostäder i Staffanstorps tätort.

     Med vänlig hälsning

     Susanna

 5. Finns det planer på att göra gå gata på sockerstan? Skulle saluhall komma till sockerstan?

  1. Hej!

   På Sockerstans hemsida finns ett gestaltningsprogram med Sektioner på gatorna. Det är framförallt tänkt att vara trottoarkantade gator.

   Vi arbetar för att en saluhall eller liknande skall skapas i Betladan.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

 6. Skulle det inte gå elbuss Malmö – Nordanå – Vikhem – Sockerstan – Kyrkheddinge – Dalby?

  1. Samrådsförslaget möjliggör ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk utritat i den sträckan.

   Med vänlig hälsning

   Susanna, Stadsbyggnadskontoret

 7. Fler bussar behövs till Staffansvallen, Orkestervägen och Önsvala, idag går de flesta avgångar från Lund till Staffanstorp Lundavägen och inte hela vägen till Önsvala.

  Vid Staffansvallen och Orkestervägen byggs det just nu 1000 bostäder för 2000 innevånare (vikhem) de flesta flyttar till Vikhem mellan 2019-2022.

  1. Hej!

   Detta är en fråga som beslutas av Skånetrafikens politik. Frågan om att varje tur av linje 166 ska fortsätta till Önsvala ska upp eller har varit uppe nyligen hos deras politik. Kontakta gärna Skånetrafiken för mer korrekt information. Kommunen kommer arbeta för att utveckla kollektivtrafiken framöver och Vikhem har ett behov vi försöker tillgodose i dialogen med Skånetrafiken. Vad det resulterar i linjedragningar eller antal turer är svårt att sia om i nuläget.

   Med vänlig hälsning
   Henrik, trafikingenjör. Staffanstorps kommun.

 8. Kommer en ny busstation byggas vid Sockerstan?

  Varför går inga bussar från Staffanstorps centrum till Staffanstorp Rondellen?

  1. Än så länge har vi bara regionbussar i Staffanstorp (som Skånetrafiken inom Region Skåne planerar). I översiktsplanen förutspås att vi kommer att behöva stadsbuss inom planperioden och att man då får fundera på vilka lokala målpunkter som är aktuella.
   Mvh
   Susanna, Stadsbyggnadskontoret

 9. Tittade på den gamla översiktsplanen från 2008. Där stod att en cykelväg skulle byggas från Nordanå söderut mot väg 11. Detta har kommunen tagit tillbaka. Hur går det med den stadsbusslinjen som nu har ändhållplats St Bernstorp, den skulle förlängas till Nordanå? Vi är snart ett 40-tal nya hushåll plus alla som bott i byn sedan tidigare som saknar både en säker gångväg till väg 11 alt en hållplats i byn.

  1. Tack för dina frågor! Cykelvägen mellan Nordanå och väg 11 var tänkt att börja byggas i samband med utbyggnaden av Duvemåla-området. Tyvärr lades dessa planer på is eftersom kostnaderna i det skedet bedömdes som orimligt stora efter den omräkning av kalkylen som trafikverket gjorde inför utbyggnaden. Om Duvemåla växer ytterligare kan frågan sannolikt komma att aktualiseras igen.

   Förlängning av lokalbussen från Malmö och Stora Bernstorp är fortfarande aktuellt och tankarna lever kvar i den nya översiktsplanen. I dagsläget arbetar varken kommunen eller Skånetrafiken med detta, men fler boende i Nordanå gör förstås frågan än mer angelägen.

   Om du vill att kommunen formellt ska ta ställning till dina frågor är du välkommen att lämna in ett medborgarförslag, se: https://staffanstorp.se/kommun-och-politik/demokrati-och-paverkan/medborgarforslag/
   Annars är du välkommen att lämna in dem som synpunkter på översiktsplanen, mejla då till stadsbyggnad@staffanstorp.se

   Med vänlig hälsning

   Susanna

   1. Skulle det inte gå elbuss Malmö – Nordanå – Vikhem – Sockerstan – Kyrkheddinge – Dalby?

    Läste något om det i den nya översiktsplanen.

    1. Så här stod det:

     Intill den historiska korsningen mellan
     järnvägarna och landsvägarna ligger stationen
     Sockerstan. Detta är framtidens knutpunkt för
     kollektivtrafiken. På Simrishamnsbanans banvall
     kör 2039 en eldriven superbuss via Vikhem och
     Nordanå till Malmö C. Den fortsätter också vidare
     österut mot Kyrkheddinge och Dalby. Från stationen
     vid Sockerstan utgår också en superbuss i ett
     exklusivt stråk via Höjebromölla till Lund. 2039 finns
     stadsbuss som försörjer hela orten. Förarlösa bussar
     transporterar effektivt och bekvämt människor
     mellan målpunkter i och utanför centrum,
     bostadsområden och superbussstationer.

    2. Samrådsförslaget möjliggör ett högkvalitativt kollektivtrafikstråk utritat i den sträckan.

     Med vänlig hälsning

     Susanna, Stadsbyggnadskontoret

 10. Gillar det skarpt med elbus Malmö – Nordanå – Vikhem – Sockerstan – Kyrkheddinge – Dalby.

 11. I översiktsplanen skrevs det en del om Hjärup, Nordanå, Staffanstorp och Flackarp-Höjebromölla men inget om Kyrkheddinge varför?

  1. Hej!

   I samrådsförslaget till översiktsplanen föreslås utveckling främst i kollektivtrafiknära lägen, främst i Hjärup, Staffanstorp och Nordanå. I Kyrkheddinge föreslås en försiktigare utveckling, men planering för bostäder pågår.

   Med vänlig hälsning

   Susanna


 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »