Stort intresse för Engelska skolan i Staffanstorp

Visionsbild av hur Engelska skolan kan komma att se ut på Vikhem i Staffanstorp. Illustration: Fojab.

– Vi är en vanlig friskola som följer svensk läroplan. Rent pedagogiskt är vi inte annorlunda än andra skolor. Det som utmärker oss är vår engelska profil med hälften av undervisningen på engelska och hälften på svenska.

– Vi har höga förväntningar på våra elever och ställer stora krav på oss själva säger vice VD Jörgen Stenquist vid Internationella engelska skolan IES.

Intresset är stort för friskolan som bedriver undervisning på både engelska och svenska med ordning, reda och trygghet som ledord.

– Vi får kontinuerligt mejl och samtal från intresserade föräldrar. Även elever följer vår etablering med stort intresse och hör av sig på egen hand, vilket vi tycker är fantastiskt kul. Det är även väldigt glädjande att företag i området hör av sig och undrar när vi ska öppna upp, säger vid VD Jörgen Stenquist.

– Det finns flera skäl till att vi planerar en etablering i Staffanstorp. En hel del elever på vår skola i Lund kommer från er kommun. Vi har en dialog med Staffanstorps kommun som ser oss som ett komplement till kommunens övriga väldigt bra skolor eftersom vi står för den engelska profilen. För oss är det viktigt att de kommuner vi samarbetar med vill att vi ska etablera oss och att det finns ett behov, säger Jörgen Stenquist och tillägger:

– Det finns dock flera steg kvar i processen innan skolan definitivt kan säga att den öppnar.

600 elever

Engelska skolan har idag 36 skolor fördelade från Skellefteå i norr till Lund i söder.

– Vi öppnar i genomsnitt två nya grundskolor per år, säger Jörgen Stenquist. I Staffanstorp planerar vi en tvåparallellig f-9-skola med två klasser i varje årskurs och ungefär 600 elever samt fritidshem.

– Vi kommer att ha ungefär tre anställda per klass; totalt ungefär 60-70 anställda lärare inklusive administrativ personal, skolsköterska, kurator och vaktmästare.

Undervisningen i ämnena engelska, matematik och de naturorienterande ämnena sker på engelska, medan svenska och SO hålls på svenska.

– Hälften av lärarna är från Sverige, huvudsakligen Skåne, hälften från andra länder. Vi rekryterar behöriga lärare från anglosaxiska länder, ”native english speakers”. Det är fantastiskt duktiga lärare som gör engelska skolan så speciell, den internationella miljön är på riktigt.

Språkbad

– För eleven krävs det inga förkunskaper. Man kommer väldigt snabbt in i språket, den engelskspråkiga miljön påverkar eleverna, vi kallar det ”ett språkbad”. Eleverna utvecklas oerhört snabbt, ofta mycket snabbare än vad föräldrarna tror.

– Oavsett elevens bakgrund och utgångsläge har vi förväntningarna att våra elever ska nå sina mål så bra som eleven kan bli. Det är vårt jobb. Genom att vi har lärare från hela världen har vi väldigt goda förutsättningar att lyckas.

Engelska skolan förknippas med höga krav på ordning och reda.

– Har man inte ordning och reda i klassrummet går det inte att studera, säger Jörgen Stenquist. Vi står på två ben, det akademiska och det sociala. De två ”benen” kräver i sin tur två andra ben för att stå stadig. Ordning och reda. Och därtill kan vi lägga trygghet. Det hänger samman.

Även förskola och idrottshall

Även en förskola planeras i lokalerna på Vikhem med en lugn avskild skolgård där förskolebarnen ska kunna sova utomhus i sovalkover i loftgångar.

Alldeles intill den nya skolan planerar kommunen att uppföra en helt ny idrottshall.

Än är detaljplanen inte antagen i Stadsbyggnadsnämnden, men beslutet tas troligen vid sista mötet före sommaren.

Text: Ivar Sjögren för StaffanstorpsAktuellt

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

3 kommentarer till Stort intresse för Engelska skolan i Staffanstorp

 1. From när kan man ställa sig i kö till skolan? Om man står i kö till en annan Engelska Skolan, tex i Lund, iger det förtur till Engelska Skolan i Staffanstorp?

  1. Har det tagits något beslut om etablering i Staffanstorp?
   Finns det en tidsplan för färdigställande och öppnande?
   Är också nyfiken på frågan om förtur. Min son står i kö till i Lund..!? Men antar att det är IES som får svara på det..?

 2. Om allt går som planerat, när öppnar skolan i så fall ungefär?


 • Blanketter/e-tjänst

  pool

  Staffanstorps kommun har ingen e-tjänst, men håller för närvarande på att utveckla sina e-tjänster. Letar du efter blanketter kan du hitta dessa här.

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »