Antagande av detaljplanen för Södra Stanstad

Onsdagen 2019-06-19 beslutade Stadsbyggnadsnämnden att anta detaljplanen för Södra Stanstad.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av ca 300 bostäder uppdelat på tre stadskvarter med möj­lighet till verksamhetslokaler, samt en ny vårdcentral och folktandvård.

Handlingarna hittar du här!