De nya sopkärlen visas på biblioteken

Fyrfackskärl Foto: Ohlssons AB

Under sommaren kommer det gå att titta på de nya sopkärlen som erbjuds när den nya sophämtningen startar nästa år. De kommer stå utställda på biblioteket i Staffanstorp och Hjärup.

Från och med den 1 februari 2020 börjar den nya sophämtningen i kommunen med Ohlssons AB som ny renhållningsentreprenör. Det kommer då att vara möjligt att välja mellan fyra olika sorters abonnemang med olika grad av sortering:

  • Två fyrfackskärl
  • Ett fyrfackskärl
  • Ett tvåfackskärl
  • Ett kärl för restavfall

Ett första utskick med information gick ut i början av juni. Det finns även att läsa här.

För att underlätta det kommande valet av abonnemang ges hushållen möjlighet att titta på de nya kärlen på biblioteken där det även finns uppsatt en skylt med ytterligare information. Måtten på de så kallade fyrfackskärlen där det går att sortera i fyra fack i varje tunna är 0,80 meter brett, 0,90 meter långt och 1,12 meter högt. Mer information om val, priser och andra saker kopplade till den nya sophämtningen kommer under året. Det finns ännu ingen antagen taxa varför vi inte kan svara på frågor angående vad det kommer att kosta.