Pilegårdens restaurang tillfälligt stängd från den 1 september

Staty vid Pilegården. Foto: Staffanstorps kommun

Den 31 augusti 2019 upphör ISS med sin restaurangverksamhet på Pilegården. Staffanstorps kommuns absoluta ambition är dock att Träffpunkten även fortsättningsvis ska präglas av positiva möten och meningsfulla, engagerande aktiviteter för våra äldre kommunmedborgare. På en sådan mötesplats bör det finnas en restaurang.

 

Samtidigt har det funnits behov av kvalitetshöjande förnyelse, både vad gäller restaurangens utbud och innehåll samt av de fysiska miljöerna i både kök och matsal, vilket framkommit i de regelbundna utvärderingar och kvalitetsmätningar som genomförts. Kommunen har därför sedan en tid tillbaka arbetat med att förbättra verksamheten och söker i nuläget aktivt efter en företagare som kan driva en restaurang vilken särskilt kan servera besökarna på Trivselpunkten, men även kommunens personal och allmänhet.

 

Tillsammans med den som driver restaurangen ska lokaler och kök rustas upp för att bättre anpassas till nuvarande och till framtida behov. Tyvärr är en konsekvens av detta att vi under en tid från den 1 september inte kommer att ha någon restaurang eller servering på Pilegården.

 

Vi beklagar detta och verkar för att uppehållet ska bli så kort som möjligt.