Kom och titta på den nya sopbilen

Fyrfacks sopbil Foto: Ohlsson

Två lördagar i rad i augusti visar vi upp den nya sopbilen. Mellan klockan 10 och 13 finns sopbilen, den nya entreprenören och kommunen på plats för ytterligare information om den nya sophämtningen. Den 24 augusti är vi i Hjärup och den 31 augusti i Staffanstorp.

För att kunna hålla avfallet separerat i de olika materialen behövs en ny sorts sopbil jämfört med tidigare. Nu kommer sopbilarna vara indelade i fyra fack på insidan som passar mot indelningen i de så kallade fyrfackskärlen, vilket gör att plasten hamnar för sig, kartongen för sig, glaset för sig och så vidare och kan återvinnas till nya förpackningar. Indelningen i fyrfackskärlen har gjorts så att även restavfallskärl och tvåfackskärl kan tömmas med samma bil. Restavfallet töms då mot restavfallsdelen i sopbilen och matavfallet töms mot matavfallsdelen.

Tid och plats för visningen är
Hjärup, Hökplanen –  Lördag 24 augusti, klockan 10 till 13
Staffanstorp, Mårtensplatsen – Lördag 31 augusti, klockan 10 till 13

Den nya renhållningsentreprenören, Ohlssons AB, kommer vara på plats tillsammans med representanter från kommunen för att visa hur tömningen går till och svara på frågor. Vi kommer även berätta mer om hur det funkar med insamling av matavfall. Ett vykort med information om visningen har gått ut till alla hushåll och finns även att läsa här.

Trädgårdsavfall kommer fortsätta att tömmas som tidigare. Mer information om när det är dags att välja abonnemang och hur det går till kommer vid ett senare tillfälle. Innan det finns en antagen avfallstaxa kan vi inte säga något om vad de olika alternativen kommer kosta.