Delta i årets trygghetsmätning

Polis

För att öka tryggheten bland medborgarna genomför Polisen och Staffanstorps kommun årligen en trygghetsmätning. Nu skickas årets trygghetsundersökning ut till kommuninvånare.

För att få större kunskap om vad allmänheten har för uppfattning ställs ett antal frågor som har betydelse för polisens och kommunens strävan att utföra ett bra arbete. Hur ser du på eventuella problem i ditt bostadsområde? Har du varit utsatt för brott under det senaste året? Är du orolig för att vistas ute på kvällarna? I slutet av enkäten ställs också några frågor om polisens verksamhet i ditt närområde.

Det är viktigt att så många som möjligt svarar för att få ett så bra underlag som möjligt.

Resultatet av den lokala trygghetsmätningen är ett av de viktigaste underlagen vi har för att planera framförallt det brottsförebyggande arbetet och samverkan mellan polis, kommun och andra parter. Därför är vi mycket angelägna om att så många som möjligt svarar, säger Mats Trulsson, ansvarig för trygghetsmätningarna i region Syd.

Har du fått en enkät i brevlådan? Då hoppas vi du tar dig tid att svara! Din medverkan kommer att vara till nytta för den brottsförebyggande och trygghetsskapande verksamheten i din kommun.

Så går det till

I år deltar omkring 70 000 kommuninvånare från 58 kommuner i Skåne och södra Sverige. Omkring 900 slumpvis utvalda i åldersgruppen 16-85 år från Staffanstorps kommun kommer att få en enkät.

Alla svar som skickas in behandlas konfidentiellt.

Undersökningen kommer att skickas ut den 15 augusti och insamlingen avslutas i början av oktober. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i slutet av året.

Här kan du ta du del av förra årets undersökning.

Kontakt

Vid frågor angående enkäten vänligen kontakta polisinspektör Mats Trulsson, telefon 010-56 20 200. Du kan även läsa mer om trygghetsmätningen på Polisens hemsida.