Arbete med dagvattenanslutningar

Vattendroppe. Foto: Kenny Sarmy By: flickr.com

Under vecka 35-36 kommer Pollex AB på uppdrag av Staffanstorps kommun att inventera dagvattensanslutningar till kommunens ledningar. Berörda fastigheter på Wibergs väg, Hasselgrens väg, Centervalls väg, Nordstrands väg, Lundius väg och Bjuggs väg. Entreprenören kommer även att beträda er tomtmark ett flertal gånger.

Som en viktig del i inventeringen kommer man att föra in rök i ledningsnätet utanför husen. Röken är helt ofarlig. I enstaka fall kommer rökuppträngning att dokumenteras/fotograferas.

  • Vi ber er fylla på vatten i vattenlås (golvbrunnar) som finns i fastigheten, exempelvis i badrum, pannrum, källare och garage. Detta för att undvika att röken kommer in i byggnaden.

Vi hoppas att arbetet med dagvattenanslutningarna inte ska vålla er några besvär. Tänk på att arbetet görs för att öka effektiviteten i dagvattennätet, så att det ska kunna omhänderta stora mängder regnmängder.

Denna information har gått ut till berörda fastighetsägare.

Ytterligare information om arbetet lämnas av Pollex AB:
Henrik Strand tfn 0705-98 30 63
Flutra Tahiraj tfn 0705-98 30 82