Samrådsmöten om Staffanstorps framtid

Nu har vi börjat förberedelserna för nästa veckas samrådsmöten!

I förslaget till ny översiktsplan –  ”Framtidens kommun – Livsoas 2039” – blickar vi 20 år framåt i tiden. Här föreslås hur behovet av bostäder och arbetsplatser tillgodoses samtidigt som målet är att stärka Staffanstorps livsoas, genom att förtäta och växa i stations- och hållplatsnära lägen.

Vid tre samrådsmöten presenteras den nya översiktsplanen:

Tisdag 27 augusti, kl. 12.00 – 19.00
Biblioteket i Staffanstorp, Torget 1

Onsdag 28 augusti, kl. 12.00 – 19.00
Biblioteket i Hjärup, Hjäruplundsskolan, Ämnesvägen 2

Onsdag 4 september kl. 12.00 – 19.00
Nordanå, Duvemåla

För området Flackarp–Höjebromölla, vid det attraktiva området söder om Höje å, längs gränsen mellan Staffanstorps och Lunds kommun, finns en föreslagen fördjupad översiktsplan. Denna presenteras vid ett samrådsmöte:

Torsdag 5 september kl. 12.00 – 19.00
Flackarps Mölla, Möllarevägen

Vid varje samrådsmöte ges presentationer varje hel timme samt möjlighet till mingel, frågor, diskussioner och förslag.

Välkommen!