Över 160 000 får tycka till om sin kommun

Nu är det dags för SCB:s årliga medborgarundersökning. Staffanstorp är en av 16 skånska kommuner som deltar.

I dagarna för 161 500 personer i 135 kommuner runt om i landet en enkät i brevlådan. I Staffanstorps kommun kommer 1 200 slumpvis utvalda invånare i åldrarna 18-84 år få möjligheten att besvara på frågor som bland annat handlar om hur det är att bo och leva i kommunen samt vilket inflytande invånarna upplever att de har. 

Hur går det till?

Statistiska centralbyrån, SCB, gör varje år sin medborgarundersökning för att ta reda på vad invånarna tycker om sin kommun. 

Den som är med i undersökningen kan svara med pappersenkät eller på webben. Resultaten av höstens undersökning kommer finnas i SCB:s statistikdatabas från den 18 december. Här kan du läsa mer om enkäten.

Så blev resultat förra året

De övergripande resultaten i undersökningen redovisas som betygsindex, vilket kan variera mellan 0 och 100. Ju högre värdet är, desto bättre betyg har kommunens medborgare gett sin kommun.

I förra årets undersökning placerade sig Staffanstorp högre än genomsnittet av de 111 kommuner som deltog. Bland annat var betygsindex 64 för hur medborgarna bedömer Staffanstorps kommun som en plats att bo och leva på, jämfört med rikssnittet på 62. Här kan du ta del av resultatet.