Microsoft bygger datacenter i världsklass i Staffanstorp

Markarbete på Kronoslätt. Foto: Andreas Holm

Staffanstorp blir platsen för Microsofts nya datacenter. Kommunen har valts ut av Microsoft efter en omfattande process med fler än 35 olika vägda kriterier som utvärderats av företaget, bland annat. tillgången till kvalificerad arbetskraft och kraftförsörjning.

”Microsofts pågående mångmiljardsatsning i Staffanstorp blir den största företagsetableringen i kommunens historia. Det är väldigt glädjande att – efter ett år av konstruktiva samtal – kunna berätta att Microsoft väljer att bygga ett datacenter i världsklass och etablera sig i Staffanstorp”, säger Christian Sonesson (M), kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp.

Byggandet av Microsofts datacenter har inletts, bland annat genom förberedande markarbeten. Under de kommande månaderna kommer arbetet med huvudbyggnaden att påbörjas.

”Det är svårt att överskatta betydelsen av Microsofts storsatsning i Staffanstorp. Dels blir Microsoft en av kommunens största arbetsgivare, dels kommer företaget långsiktigt att bidra till lokalsamhället genom sociala fonder till kommunens verksamhet och vårt lokalsamhälle”, säger Christian Sonesson (M) och fortsätter:

”I samtalen om hur de sociala fonderna kan gagna lokalsamhället har det framgått att det inte handlar om obetydliga resurser. Även om ingenting är definitivt bestämt ännu, kan jag avslöja att diskussionerna rört bland annat skola och utbildning, miljöprojekt, främjande av det lokala näringslivet och kulturhistoriska insatser. Samtalen kommer att fortsätta och inkludera företrädare för det lokala samhället”.

Ett datacenter genererar väldigt lite trafik och omgivningen kommer inte att påverkas av höga ljudnivåer, buller eller liknande. Microsoft vinnlägger sig om att minimera miljöpåverkan.

”Företrädarna för Microsoft har i alla delar varit mycket konstruktiva och professionella i diskussionerna och jag ser fram mot att utveckla vårt framtida samarbete”, avslutar Christian Sonesson (M).

”Microsofts pågående mångmiljardsatsning i Staffanstorp blir den största företagsetableringen i kommunens historia”, säger kommunstyrelsens ordförande Christian Sonesson M). Foto: Andreas Åberg