Samrådsmöte om den nya översiktsplanen

Idag finns vi på biblioteket i Hjärup fram till klockan 19:00. Vi presenterar förslaget till den nya översiktsplanen, bjuder på fika och vill gärna höra dina synpunkter och frågor. Varmt välkommen! Presentationerna är klockan […]

Läs mer

Information om anhöriggrupp vi startar i höst. Målgruppen: ni som har någon i er närhet som lever med psykisk ohälsa.

Den 29 augusti kl. 17:00 Anhörig café Temat denna gång kommer att vara information om en anhöriggrupp vi startar i höst. Målgruppen är för er som har någon i er närhet som lever med […]

Läs mer

Glädjande skolresultat 2019

 Skolresultaten vt 2019 Vi kan med stolthet lyfta fram de slutbetyg som eleverna i årskurs 9 i Staffanstorps kommunala skolor lämnat sin grundskoletid med i våras. Eleverna nådde det högsta meritvärdet på 10 år, […]

Läs mer

Nybyggnad av VA-ledningar i Djurslöv

Staffanstorps kommuns VA-verk kommer att utföra nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt flytt av pumpstation vid Djurslövsvägen i Djurslöv. Arbetet  påbörjas den 28 augusti och beräknas pågå till mitten av december 2019.

Läs mer