Glädjande skolresultat 2019

Elev skriver i läromedel. Foto och licens: Åsa Siller

 Skolresultaten vt 2019

Vi kan med stolthet lyfta fram de slutbetyg som eleverna i årskurs 9 i Staffanstorps kommunala skolor lämnat sin grundskoletid med i våras. Eleverna nådde det högsta meritvärdet på 10 år, 246 poäng i genomsnittligt meritvärde.

SALSA är ett värde som beräknar elevers förväntade resultat i skolan, i förhållande till föräldrars utbildningsnivå och andra bakgrundsfaktorer som enligt forskning visat sig vara avgörande för hur väl elever presterar i skolan. 91% av avgångseleverna lyckades bli behöriga till gymnasiet. Gymnasiebehörigheten ligger i linje med de förväntningar som finns på eleverna utifrån förutsättningarna i kommunen, i förhållande till SALSA. Även detta resultat ligger i topp jämförelsevis med tidigare läsår.

Vi ser att stabila elevgrupper och kontinuitet i undervisningen har stor effekt för elevprestationerna. Pojkar presterar dock lägre än flickor när det rör betygsresultat. Flickors genomsnittliga meritvärde 2019 för årskurs 9 ligger på 261 poäng, medan pojkars genomsnittliga meritvärde är 232 poäng. Att det skiljer sig åt så markant är inte något unikt för Staffanstorp, vi ser liknande avvikelser för Sverige i stort. Att arbeta för att höja pojkars skolprestationer kommer vara ett prioriterat utvecklingsområde för utbildningsförvaltningen så att det blir mer jämlika förutsättningar för framtida karriärval mellan pojkar och flickor. Forskning på området har bedrivits nationellt, och nyligen har nya rön publicerats, om vad som kan göras för att förändra dessa resultat. Dessa resultat kommer utbildningsförvaltningen att studera och omsätta i verksamheten under läsåret.

-Det är jättefina resultat. Vi fortsätter arbeta för att ge våra elever så goda förutsättningar att de kan nå sina drömmars mål, kommenterar Utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand resultaten.