Glädjande skolresultat 2019

Elev skriver i läromedel. Foto och licens: Åsa Siller

 Skolresultaten vt 2019

Vi kan med stolthet lyfta fram de slutbetyg som eleverna i årskurs 9 i Staffanstorps kommunala skolor lämnat sin grundskoletid med i våras. Eleverna nådde det högsta meritvärdet på 10 år, 246 poäng i genomsnittligt meritvärde.

SALSA är ett värde som beräknar elevers förväntade resultat i skolan, i förhållande till föräldrars utbildningsnivå och andra bakgrundsfaktorer som enligt forskning visat sig vara avgörande för hur väl elever presterar i skolan. 91% av avgångseleverna lyckades bli behöriga till gymnasiet. Gymnasiebehörigheten ligger i linje med de förväntningar som finns på eleverna utifrån förutsättningarna i kommunen, i förhållande till SALSA. Även detta resultat ligger i topp jämförelsevis med tidigare läsår.

Vi ser att stabila elevgrupper och kontinuitet i undervisningen har stor effekt för elevprestationerna. Pojkar presterar dock lägre än flickor när det rör betygsresultat. Flickors genomsnittliga meritvärde 2019 för årskurs 9 ligger på 261 poäng, medan pojkars genomsnittliga meritvärde är 232 poäng. Att det skiljer sig åt så markant är inte något unikt för Staffanstorp, vi ser liknande avvikelser för Sverige i stort. Att arbeta för att höja pojkars skolprestationer kommer vara ett prioriterat utvecklingsområde för utbildningsförvaltningen så att det blir mer jämlika förutsättningar för framtida karriärval mellan pojkar och flickor. Forskning på området har bedrivits nationellt, och nyligen har nya rön publicerats, om vad som kan göras för att förändra dessa resultat. Dessa resultat kommer utbildningsförvaltningen att studera och omsätta i verksamheten under läsåret.

-Det är jättefina resultat. Vi fortsätter arbeta för att ge våra elever så goda förutsättningar att de kan nå sina drömmars mål, kommenterar Utbildningsnämndens ordförande Åsa Ekstrand resultaten.

 

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

2 kommentarer till Glädjande skolresultat 2019

 1. Varje elev som inte är godkänd är ett misslyckande! Visst är det bra att fler klarat sig, men hade skolan ökat sin kompetens kring elever i svårigheter och krävt att all personal (och inte låtit det ta sån tid när personal inte vill) arbetat förändrat arbetssätt för att möta alla elever hade fler fått chansen att lyckas.. Och om skolor som inte har kompetensen hade gått vidare och bett om hjälp i annan instans istället för att experimentera själva hade man gett fler elever en rättvis start mot vuxenlivet. Det finns brister i kompetens vilket gör att elever blir lidande och inte får gymnasiebehörigheter.

  1. Även om resultaten är positiva fortsätter arbetet med full kraft för att alla elever ska nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Detta arbete sker i nära samarbete med central barn- och elevhälsa. All personal i kommunen får kompetensuteckling utifrån identifierade behov, allt med syfte att ytterligare höja gymnasiebehörigheten.

   Vänligen
   Krister Åkesson, Utbildningschef


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »