Information om anhöriggrupp vi startar i höst. Målgruppen: ni som har någon i er närhet som lever med psykisk ohälsa.

Den 29 augusti kl. 17:00 Anhörig café

Temat denna gång kommer att vara information om en anhöriggrupp vi startar i höst. Målgruppen är för er som har någon i er närhet som lever med psykisk ohälsa.

Anhöriggrupp

I en anhöriggrupp får du möjlighet att träffa andra i liknande situation. Dela erfarenheter, ge varandra råd, stöd och nya gemensamma kunskaper. För kontinuitet och trygghet i gruppen så bör du kunna närvara vid alla tillfällen. Begränsat antal platser. Föranmälan krävs. Vi bjuder på fika.

På hösten tänker vi att starta upp en anhöriggrupp för dig som stödjer någon med psykisk ohälsa/funktionsvariationer. Gruppen träffas den 17/10, 14/11, 12/12 och den 16/1(2020) kl.15.30 -ca 17:00. Vi bjuder på Kaffe och fika.

För mer information eller om du vill anmäla ditt intresse

maila taina.ahola@staffanstorp.se eller ringa 046 – 25 15 37