Nybyggnad av VA-ledningar i Djurslöv

Staffanstorps kommuns VA-verk kommer att utföra nybyggnad av vatten- och avloppsledningar samt flytt av pumpstation vid Djurslövsvägen i Djurslöv. Arbetet  påbörjas den 28 augusti och beräknas pågå till mitten av december 2019.


Vatten- och avloppsledningar kommer att bytas ut och avloppspumpstationen som ligger norr om Sege å kommer att flyttas till nytt läge innan järnvägen. Små avbrott i vattenleveransen kommer att ske då den nya vattenledningen ska kopplas in. Detta kommer berörda fastighetsägare informeras om i god tid. Vi hoppas på gott samarbete med fastighetsägare under byggtiden och att det inte blir några störningar.

Arbetet utförs i samarbete med VBA Syd AB. Frågor angående projektet kan ställas till Jonas Bengtsson 0736-25 27 54