Järnvägsgatan avstängd

Trafikavspärrning Illustration: Alva Esping

Måndagen den 2 september från klockan 09.30 till 16 kommer Järnvägsgatan vara helt avstängd mellan korsningen Valhallavägen/Järnvägsgatan och cirkulationsplatsen vid Dalbyvägen.

Gatan stängs på grund av fjärrvärmearbete vid Hotellvägen. Parkeringen vid återvinningsstationen kommer att vara öppen. Följ väganvisning under arbetets gång eller välj annan väg om möjligt.