Välkommen på samrådsmöten!

Efter två samrådsmöten i förra veckan är det dags för två nya möten den här veckan. Idag den 4 september i Nordanå och imorgon den 5 september i Flackarp.

Idag, onsdag, träffas vi i Nordanå bredvid Duvemåla förskola för att presentera och diskutera förslaget till den nya översiktsplanen Framtidens kommun – Livsoas 2039.

I morgon hålls samrådsmöte i Flackarp om den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla.

Vi ger presentationer varje hel timme fram till 18.00, vi bjuder på fika hela tiden och grillad korv mellan 12-14 och 17-19 och vill gärna höra dina tankar och åsikter.

Onsdag 4 september, kl 12.00-19.00, Nordanå, bredvid Duvemåla förskola
Torsdag 5 september, kl 12.00-19.00, Flackarps Mölla, Möllarevägen

Varmt välkommen!

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

5 kommentarer till Välkommen på samrådsmöten!

 1. Det är otroligt sorgligt att ni på detta sätt vill förstöra god åkermark. Det strider mot allt sunt förnuft. Jordbruksmarken kan aldrig återskapas och är för all framtid förstörd. Hur tänker ni? Ja, människor måste ha någonstans att bo, men Sverige är ett avlångt land och det finns stora områden som är obebyggda. Den bästa jordbruksmarken finns i södra Sverige och ska självklart bevaras till nästkommande generationer.
  Det fina området runt Höje å är ett mycket viktigt rekreationsområde. Den absolut senaste forskningen visar på hur väsentligt det är för människors välbefinnande att ha tillgång till naturområden. En exploatering av området innebär att många människor kommer att fråntas den helande och läkande förmåga som naturen har.
  Se svt play ”Frisk av naturen” https://www.svtplay.se/video/23469350/vetenskapens-varld/vetenskapens-varld-sasong-2-frisk-av-naturen?start=auto

 2. Det är beklämmande att se hur besluten fattas i vår kommun.
  Nu skall ytterligare god åkermark och fina natur och kulturvärden förstöras.
  Kommunen tar maten från fler än de man skapar arbete till.

  1. Hej Håkan! Tack för din kommentar. Målet för Staffanstorps kommun är att främst förtäta och bygga på befintlig mark inom tätorterna som anpassas till bostäder, exempelvis Sockerstan som byggs i det tidigare sockerbruksområdet. En del av marken i kommunen är även sedan flera år tillbaka planlagd för industriändamål. Du får gärna komma in med samrådsyttrande på planen innan den 4 oktober 2019.

   Med vänlig hälsning

   Susanna

   1. Hej Susanna!
    Det hade varit intressant att få svar på Håkans inlägg om att god åkerjord tas i bruk.

    1. Hej Lina!

     Hela sydvästskåne, inklusive Staffanstorp består av högvärdig jordbruksmark. Om kommunen ska kunna fortsätta växa och inrymma fler arbetsplatser och en ökande befolkning så måste vi ta en viss mängd jordbruksmark i anspråk – det finns inte så mycket annan mark att tillgå. Men vi försöker spara så mycket som möjligt av jordbruksmarken genom att bygga tätt och nära och genom att förtäta och utnyttja tidigare ianspråktagen mark – som tex tidigare verksamhetsområden i Hjärup och centrala Staffanstorp. På det sättet behöver mycket mindre jordbruksmark tas i anspråk för bostadsbyggande i den nya översiktsplanen jämfört med den gamla.

     I anslutning till Staffanstorps tätort tas också jordbruksmark i anspråk för utveckling av våra verksamhetsområden. Nya verksamheter är svårare än bostäder att inordna i våra tätorter och dessutom ofta väldigt ytkrävande. Områdena öster om Vesumsvägen och väster om Västanväg bedöms behövas för att Staffanstorp ska kunna fortsätta erbjuda mark för nyetableringar. Du får gärna komma in med samrådsyttrande på planen innan den 4 oktober 2019.

     Med vänlig hälsning

     Susanna


 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »