Att tömma trädgårdspoolen

Pool Foto: Joakim Mattsson

När sommaren är slut och poolen ska tömmas finns det några saker att tänka på. Här följer tips och råd för att det inte ska påverka naturen negativt.

Vattnet ska i första hand tas om hand inom den egna fastigheten. Det bästa är att låta vattnet infiltreras över en gräsyta eller liknande under förutsättning att vattnet inte ställer till problem för grannar m.m. Det är också viktigt att man inte tömmer ut allt samtidigt utan släpper ut lite i taget, så att det hinner sjunka undan. Tänk också på att inte använda poolkemikalier eller liknande precis innan tömning. Låt poolen stå i solen utan att tillföra ny klor så att kloret i vattnet förbrukas för att minska klorhalten i de vatten som ska tömmas.

Det är inte tillåtet att tömma vattnet till kommunens avlopps- och dagvattenledningar då vattnet från gatubrunnarna i de flesta områden leds orenat via dagvattensystemen ut till våra vattendrag samt att större mängder poolvatten belastar vårt reningsverk om vattnet släpps ut via bostadens avlopp. Poolvatten bör heller inte tömmas ut till hav, sjöar och vattendrag då poolens klorerade vatten m.m. kan skada växt- och djurlivet.

Vid osäkerhet kring var du ska släppa ut vattnet, kontakta miljöenheten. Det finns också mer information hos Svenskt Vatten.

Mer information om att tömma och fylla poolen hittar du här.

Lämna en kommentar

När du väljer att kommentera så godkänner du våra riktlinjer för kommentarer och du ger ditt samtycke (enligt dataskyddsförordningen) till att kommunen behandlar dina personuppgifter.

 • Kommentarer


  pool

 • Digital anslagstavla


  pool

  Här publiceras den information som tidigare funnits på den fysiska anslagstavlan utanför rådhuset. Du finner tillkännagivanden, kungörelser, justerade protokoll med mera. Läs mer »

 • Jobba hos oss


  pool

  Bli en av oss! Vi har över 25 000 invånare att ge en god service till. Våra medarbetare är vår främsta styrka. Hos oss finns många olika yrkesroller och befattningar. Läs mer »

 • Evenemang


  violin

  Det finns mycket att uppleva och göra i Staffanstorps kommun. Här hittar du information och tips om kommande evenemang, såväl kommunens som andra aktörers. Läs mer »