Nu har alla samrådsmöten genomförts

Tack till alla som kom och bidrog med intressanta synpunkter och kunskap om både den fördjupade översiktsplanen för Flackarp-Höjebromölla och översiktsplanen Framtidens kommun  Livsoas 2039.

Vi hade varma dagar i Hjärup och Staffanstorp inne på biblioteken och lite svalare utomhus i Nordanå vid Duvemåla och i Flackarp vid Flackarps mölla, men ändå lyckades många hitta dit. Synpunkterna som lämnades i brevlådorna kommer samlas in tillsammans med de synpunkter som inkommit till vår mail eller per post innan den 4 oktober. Därefter sammanställs synpunkterna i en samrådsredogörelse och beaktas inför nästa steg i planprocessen, utställningen, som innebär att de omarbetade förslagen ställs ut igen tillsammans med de synpunkter som inkommit. Så tveka inte om du har något du vill framföra utan skriv till oss på:

Stadsbyggnadsförvaltningen
Staffanstorps kommun
245 80 Staffanstorp

stadsbyggnad@staffanstorp.se

Vill du ta del av presentationen som gick varje heltimme under samråden för översiktsplanen så kan du göra det här!

Presentationen för den fördjupade översiktsplanen finns här!

Samrådsmöte i Flackarp den 5 september 2019, foto Pauline Berndtsson Samrådsmöte i Flackarp den 5 september 2019

Samrådsmöte i Flackarp den 5 september 2019, foto Sofia Tjernström Samrådsmöte i Flackarp den 5 september 2019

Samrådsmöte i Flackarp den 5 september 2019 Samrådsmöte i Flackarp den 5 september 2019

Samrådsmöte i Hjärup den 28 augusti 2019 Samrådsmöte i Hjärup den 28 augusti 2019

Samrådsmöte i Staffanstorp den 27 augusti 2019 Samrådsmöte i Staffanstorp den 27 augusti 2019

Samrådsmöte i Staffanstorp den 27 augusti 2019 Samrådsmöte i Staffanstorp den 27 augusti 2019

Samrådsmöte i Nordanå den 4 september 2019 Samrådsmöte i Nordanå den 4 september 2019