Ny återvinningsstation med nya containrar

Återvinningsstation Borggård Foto: Alfred Fransson

Nu har FTI en ny återvinningsstation i Staffanstorp på Borgårdsallé. Stationen har en ny sorts containrar som tar mindre plats och är lättare att tömma. Det går att lämna alla sorters förpackningar och tidningar på stationen.

De nya containrarna hade smygpremiär i Hjärup när återvinningsstationen kom tillbaka till Banvallsvägen då vissa av de containrarna är av den nya sorten. Framöver kommer alla nya återvinningsstationer ha den nya sortens containrar som töms med kranbil. Detta gör det enklare att hitta lämpliga platser för återvinningsstationer eftersom bilen som tömmer har lättare att komma fram. Containrarna är något mindre än de gamla, vilket underlättar ytterligare.

FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns, kontakt 0200 – 88 03 11.