Vanliga frågor på översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen

Nu finns en sammanställning med vanliga frågor och svar som framkommit under processen. Dessa kommer att uppdateras allt eftersom. Dokumenten finner du här nedan

Vanliga frågor på översiktsplanen

Vanliga frågor på den fördjupade översiktsplanen

På dessa sidor kommer dokumenten att uppdateras under projektets gång:

Vanliga frågor på översiktsplanen
Vanliga frågor på fördjupade översiktsplanen